În cadrul unui „plan de acțiune pentru integrare și incluziune” prezentat marți, Comisia Europeană recomandă utilizarea statisticilor etnice. Pentru Bruxelles, metoda ar permite evaluarea discriminării împotriva imigranților pe continent. „Este important să monitorizăm eficacitatea politicilor (în favoarea integrării) pe termen lung, să avem date precise și comparabile cu privire la amploarea și natura discriminării suferite de migranți”, subliniază acest plan de acțiune, conform lexpress.fr

Planul UE pentru integrare și incluziune

Se precizează că Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale va efectua o anchetă până în 2022 asupra imigranților și descendenților acestora. „Acest lucru necesită, de asemenea, defalcarea datelor după origine etnică și rasială”, adaugă Comisia.

Această recomandare a fost, de asemenea, cuprinsă într-un plan de acțiune împotriva rasismului prezentat în septembrie de către executivul european, care a menționat că aceste date erau „relativ puține” comparativ cu cele referitoare la „alte motive de discriminare, cum ar fi sexul, handicapul și vârsta”.

Nu toate statele membre ale UE au aceeași abordare în ceea ce privește colectarea și utilizarea acestor date, care în Franța, de exemplu, sunt strict reglementate. Cu toate acestea, anchetele periodice ale INSEE utilizează date referitoare la țara de naștere și naționalitatea persoanei chestionate, precum și a părinților acesteia. În Marea Britanie este permisă compilarea datelor privind religia și originile etno-rasiale, în timp ce în Olanda sau Grecia colectarea datelor etnice este utilizată în scopuri statistice.

Pentru executivul european, planul de acțiune al UE pentru integrare și incluziune (2021-2027) constă în formularea de propuneri, coordonarea și furnizarea de sprijin financiar, aceste politici fiind în primul rând de competența statelor membre. El vine să completeze noul Pact privind migrația și azilul prezentat de Comisie la sfârșitul lunii septembrie. Obiectivul său este de a îmbunătăți accesul imigranților la educație, muncă, servicii de sănătate și locuințe în UE.

„Orice persoană cu dreptul de a fi în Europa ar trebui să aibă acces la instrumentele de care are nevoie pentru a-și realiza întregul potențial și pentru a-și asuma drepturile și obligațiile care guvernează Uniunea noastră”, a declarat vicepreședintele Comisiei, Margaritis Schinas, responsabil de „promovarea modului de viață european”.

„Integrarea și incluziunea sunt o investiție pentru o societate mai puternică din punct de vedere social și economic, este vorba despre un câștig-câștig”, a adăugat comisarul pentru Afaceri interne, Ylva Johansson. „Trebuie să facem mai multe în acest domeniu”.

Aproximativ 34 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene, sau 8% din populație, s-au născut în afara UE, potrivit Eurostat. Și 10% dintre tinerii (15-34 de ani) născuți în UE au cel puțin un părinte născut într-o țară terță.