Indemnizaţiile brute plătite în anul 2013 au totalizat 4,94 miliarde lei, în scădere cu 4,69% faţă de anul 2012 (5,183 miliarde lei).

Ponderea asigurărilor în PIB (prime brute subscrise raportate la PIB) a fost în anul 2013 de 1,31%, faţă de 1,4% din PIB în anul 2012. În anul 2008, ponderea asigurărilor era de 1,78% din PIB. Valoarea primelor brute subscrise în anul 2013 (8,29 miliarde lei) a fost mai mică cu 7,2% faţă de maximul atins în anul 2008 (8,93 miliarde lei). Mai mult de jumătate din primele brute subscrise (50,84%) s-a înregistrat în oraşul Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

Potrivit ASF, stagnarea din anul 2013 a fost cauzată, în principal, de scăderea cu 8,27% a primelor brute subscrise pentru asigurări de viaţă (până la 1,653 miliarde lei), în timp ce primele brute subscrise pentru asigurări generale s-au majorat cu 2,84% (până la 6,637 miliarde lei).

Pe segmentul asigurărilor generale, nivelul subscrierilor în anul 2013 păstrează ritmul moderat de creştere caracteristic ultimilor trei ani.

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, anul 2013 arată un regres semnificativ al primelor brute subscrise faţă de subscrierile din 2012 (-8,27%).

Anul trecut, 38 de societăţi de asigurare au activat pe piaţa din România. Dintre acestea, 20 de asigurători au activat doar în piaţa de asigurări generale, 10 asigurători au practicat doar asigurări de viaţă, iar 8 asigurători au practicat şi asigurări generale şi asigurări de viaţă.

Primele 10 societăţi de asigurare acoperă 80,76% din piaţa asigurărilor din România, iar primele trei societăţi de asigurare, cu prime brute subscrise de 2,87 miliarde lei, au o cotă de piaţă de 34,6%.

Pe segmentul asigurărilor generale, cea mai mare parte a primelor brute subscrise s-a înregistrat la clasa răspundere civilă auto, cu o pondere de 37,18% din totalul primelor subscrise în asigurări generale (6,637 miliarde lei), respectiv 2,467 miliarde lei. În anul 2012, valoarea primelor brute subscrise pe această clasă a fost de 2,137 miliarde lei. Creşterea din anul 2013 faţă de anul 2012 a fost de 330,91 milioane lei (+15,48%).

A doua clasă de asigurare că pondere (27,05%) în totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, în anul 2013, a fost cea de asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare – Casco). Valoarea primelor brute subscrise în acest segment a fost de 1,795 miliarde lei, în scădere cu 121,25 milioane lei (-6,33%) faţă de anul 2012.

În ultimii trei ani, ponderea asigurărilor pentru răspundere civilă, în total asigurări generale, a cunoscut o creştere de 5,49 puncte procentuale, în timp ce un trend descendent la nivel similar a fost înregistrat de asigurările CASCO.

La asigurările de viaţă, primele brute subscrise la asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare au avut o pondere majoritară de 62,93% din totalul asigurărilor de viaţă, totalizând 1,04 miliarde lei, în scădere cu 5,97% faţă de anul 2012, urmate de primele brute subscrise la clasa de asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii, cu o pondere de 33,17% din totalul asigurărilor de viaţă. Acestea au totalizat 548,43 milioane lei în 2013, în scădere cu 12,43% faţă de anul 2012.

Indemnizaţiile brute plătite (despăgubirile plătite de asigurători) pentru asigurările generale şi de viaţă în anul 2013 au fost 4,94 miliarde lei, în scădere cu 4,69% (aproximativ 243 milioane lei) faţă de anul 2012.

Indemnizaţiile brute plătite pentru categoria asigurărilor generale au fost de 4,198 miliarde lei, în scădere cu 5,74% faţă de anul 2012, iar indemnizaţiile brute, maturităţi şi răscumpărări plătite pentru asigurări de viaţă au fost de 741,93 milioane lei, în creştere cu 1,68% faţă de perioada similară din anul 2012.

Valoarea cea mai mare a indemnizaţiilor brute plătite în 2013 a fost aferentă clasei de asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, în sumă de 1,925 miliarde lei (45,87% din totalul indemnizaţiilor plătite pentru asigurări generale). Indemnizaţiile brute plătite aferente acestei clase au fost mai mari cu 3,37% faţă de anul 2012.

Pentru asigurări de daune la proprietăţi au fost realizate plăţi în sumă de 94,13 milioane lei (2,24% din totalul indemnizaţiilor plătite pentru asigurările generale). Aceste indemnizaţii înregistrează o creştere de 17,19% faţă anul 2012.

Numărul de contracte în vigoare pentru asigurări obligatorii de locuinţe (PAID), la data de 31 decembrie 2013, au fost raportate 736.318 contracte.

Brokerii de asigurare au intermediat aproape jumătate din valoarea primelor brute subscrise (46,84%), în creştere cu 3,20 puncte procentuale faţă de anul 2012.

Valoarea primelor intermediate de brokeri pe cele două categorii de asigurări a fost de 3,88 miliarde lei, în creştere cu 7,77% faţă de anul 2012, în timp ce primele brute subscrise pentru asigurări generale şi de viaţă au fost mai mari cu 0,42% în anul 2013 faţă de 2012. Veniturile din activitatea de brokeraj s-au majorat în 2013 cu 6,52% faţă de anul 2012, până la 773,03 milioane lei.

SURSA: Agerpres