program pot depune proiecte nu numai institutiile de invatamant, ci si intreprinderi, sindicate, patronate sau organizatii care au nevoie sa asigure angajatilor sau altor persoane accesul la educatie continua sau insertia in viata profesionala. In orice proiect „Leonardo da Vinci”, promotorul trebuie sa aiba un anumit numar de parteneri, din randul tarilor Uniunii Europene sau dintre cele candidate / aderente, care trebuie, de asemenea, sa fie institutii / organisme cu personalitate juridica. Spre exemplu, la proiectele de mobilitati si proiectele de competente lingvistice, participa minimum doua tari, din care cel putin una din UE; la proiectele pilot, proiectele de retele transnationale si proiectele de materiale de referinta, participa minimum trei tari, din care cel putin una din Uniunea Europeana. Participarea la program se poate face in cadrul mai multor tipuri de proiecte transnationale:
· Mobilitati: a) proiecte de plasamente; b) proiecte de schimburi; vizite de studii
· Proiecte pilot pentru dezvoltarea si difuzarea inovatiei si calitatii in formarea profesionala, inclusiv pentru utilizarea tehnicilor informaticii
· Proiecte-pilot pentru actiuni tematice (de interes comunitar)
· Proiecte-pilot pentru dezvoltarea competentelor lingvistice
· Activitati ale retelelor transnationale europene de competente comunitare
· Actiuni de actualizare si difuzare a materialelor de referinta (date comparabile, informatii, date statistice s.a.)
· Actiuni complementare, in special pentru programele comunitare in domeniul educatiei si tineretului.
Propunerile de proiecte trebuie sa se focalizeze pe cateva prioritati nationale referitoare la formarea profesionala in Romania si sa fie in concordanta cu prioritatile comunitare stabilite:
1. Valorificarea educatiei si formarii.
2. Noi forme de pregatire si invatamant, competente de baza in materie de formare si invatamant profesional.
3. Orientare si consiliere.
Contributia Comunitatii Europene la finantarea proiectelor poate reprezenta intre 50% si 100% din cheltuieli, in functie de tipul proiectului sau al actiunii. Diferenta va fi acoperita de catre institutiile participante la proiect, din bugetul propriu.Potrivit anunturilor facute de coordonatorii Programului „Leonardo da Vinci” din Romania, pana la data de 13 februarie 2004 (data stampilei postei), cei interesati pot trimite propuneri de proiecte in cadrul masurii „Mobilitati”. Informatii detaliate se pot obtine direct de la Centrul National Pentru Programul de Formare Profesionala „Leonardo da Vinci” – Romania, Bucuresti, Splaiul Independentei 313, UPB – Rectorat, R 518, sector 6; Tel.: 410.37.57; 411.48.36; Fax: 41. 32.13; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.leonardo.ro

Teme recomandabile pentru proiecte
Prioritati nationale, in concordanta cu obiectivele comunitare ale Programului „Leonardo da Vinci”, pentru care se pot depune propuneri in vederea obtinerii unei finantari:
1. Valorificarea invatarii
· Dezvoltarea unor servicii la nivel national si local cu rol de coordonare a evaluarii si recunoasterii competentelor.
· Dezvoltarea metodologiilor de evaluare, certificare si recunoastere a competentelor dobandite in contexte formale, non-formale si informale de educatie (F; N-F; I)
· Dezvoltarea capacitatilor de identificare si autoevaluare a competentelor dobandite in contexte F; N-F; I.
· Pregatirea de specialisti si experti in domeniul evaluarii, certificarii si recunoasterii competentelor dobandite in contexte F; N-F; I.
· Asigurarea complementaritatii educatiei F; N-F; I.
2. Noi forme de invatare si predare
· Dezvoltarea si utilizarea de noi metodologii de predare-invatare in sistemele de formare profesionala initiala si continua.
· Diversificarea mijloacelor si suporturilor de invatare.
· Promovarea unor noi forme de organizare a formarii profesionale.
· Pregatirea cadrelor didactice si a formatorilor pentru promovarea de: metode inovative, utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii (ICT) ca mijloace de invatare, tehnici de lucru adaptate specificului diferitelor categorii de beneficiari.
· Educatia permanenta. Educatia adultilor.
3. Competente de baza in formare profesionala
· Identificarea nevoilor de formare privind competentele de baza.
· Dezvoltarea noilor competente de baza (IT, limbi straine, spirit antreprenorial, competente sociale, participare civica etc.).
· Dezvoltarea unor sisteme si practici pentru stimularea interesului angajatorilor in vederea facilitarii accesului la formare si pentru dezvoltarea de programe adecvate in domeniul competentelor de baza.
· Concepte noi si un continut modern al ofertelor de formare ale furnizorilor publici si privati, in perspectiva dezvoltarii noilor competente de baza.
4. Consiliere si orientare profesionala
· Dezvoltarea de retele institutionale in domeniul orientarii si consilierii profesionale (OCP).
· Dezvoltarea competentelor personalului din domeniul OCP.
· Diversificarea abordarilor, metodelor si instrumentelor utilizate in domeniul OCP.
· Dezvoltarea cooperarii intre serviciile de OCP si alti parteneri la, nivel local.
· Organizarea serviciilor de OCP la nivelul institutiilor de educatie si formare si al companiilor.
5. Dezvoltarea parteneriatului in formarea profesionala
· Sensibilizarea partenerilor sociali la nivel local si regional in vederea stimularii investitiilor in dezvoltarea resurselor umane.
· Dezvoltarea capacitatilor institutionale pentru realizarea de studii, analize si prognoze privind cerintele de formare profesionala in raport cu cerintele de pe piata muncii, la nivel local si regional, precum si in vederea dezvoltarii profesionale (planificarea carierei), in special pentru noile meserii.
· Dezvoltarea cooperarii in elaborarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane la nivel regional, local si institutional, identificarea competentelor transferabile.
· Sisteme si practici pentru diversificarea modalitatilor de cooperare a partenerilor sociali, in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a tinerilor absolventi, somerilor, categoriilor de populatii defavorizate.
· Proceduri pentru adaptarea ofertelor de formare la cerintele pietei muncii (nivel local si regional).