1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 148,7 miliarde lei au fost cu 8,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la taxa pe valoare adăugată, unde încasările au fost mai mari cu 21,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

La accize s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 12,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Contribuţiile de asigurări sociale au fost cu 9,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Impozitul pe profit  încasat în luna octombrie este aferent rezultatelor financiare din trimestrul al III-lea, înregistrând o creştere faţă de trimestrul al II-lea cu 11,2%. Încasările totale în perioada 1 ianuarie –  31 octombrie au fost mai mari cu 1,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu 46,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 161,96 miliarde lei au înregistrat o creştere în termeni nominali cu 0,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii cheltuielilor pentru proiecte cu finanţare europeană, dar în termeni reali, ca procent în PIB, s-au redus cu 1,7 puncte procentuale.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 4,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, datorită plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la bugetele locale (16,1%)  ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale.

Se menţin în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent  cheltuielile de personal (-12,8%), subvenţii (-13,4%) şi asistenţă socială (- 1,1%).

Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 67,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, iar cheltuielile cu dobânzile s-au majorat cu 24,3 % faţă de anul precedent, reprezentând  79,4% din programul anual.

Cheltuielile  pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele zece luni în sumă de 26,3 miliarde lei, faţă de 22,5 miliarde lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.