Deși am asistat la o dezvoltare susținută a pieței în ultimii ani, penetrarea fondurilor de investiții în România comparativ cu țările europene dezvoltate sau ale Europei Centrale și de Est este încă redusă, demonstrând potențialul industriei de investiții din România.

Cu toate acestea, clienții Raiffeisen Bank au deja o alocare a resurselor financiare către fondurile de investiții la un nivel foarte înalt, aproximativ 25% din plasamente fiind efectuate în fondurile administrate de Raiffeisen Asset Management. Această utilizare a fondurilor de investiții este cea mai mare din piață românească și se situează deja peste nivelul celorlalte țări europene.

Mai mult, pe segmentul clienților cu averi ridicate, administrat de divizia specializată Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ponderea fondurilor de investiții în portofoliile clienților este și mai ridicată, depășind plasamentele în depozite la sfârșitul anului 2012 (vezi graficul de mai jos).

Ponderea plasamentelor în fonduri de investiții în total active financiare ale populației (depozite+fonduri, în %)**

 Prin intermediul serviciului Friedrich Wilhelm Raiffeisen, clienții cu averi ridicate ai Raiffeisen Bank beneficiază de o relație bancară privilegiată și au acces la toată expertiza de piață financiara acumulată la nivelul Grupului Raiffeisen, atât locală, cât și internațională.

La 31 decembrie 2012, activele administrate prin intermediul serviciului Friedrich Wilhelm Raiffeisen  erau de 650 milioane de euro, deținute de 675 clienți.