Pensionare anticipată vs pensionare la limita de vârstă

Pensionare anticipată. Comparativ cu anul 2022, în anul precedent, numărul mediu al pensionarilor a înregistrat o scădere de 24.000 de persoane. Această cifră include diverse categorii de pensii. A fost inclusă și pensia pentru lucrătorii din sectorul agricol.

De asemenea, s-a înregistrat o descreștere de 6000 de persoane în ceea ce privește numărul pensionarilor beneficiari ai asigurărilor sociale de stat.

În cursul anului 2023, pensia medie lunară a atins suma de 2113 lei, marcând o creștere semnificativă față de nivelul înregistrat în anul anterior, care era de 1855 de lei, conform informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

În raport cu anul anterior, pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au înregistrat o creștere de 13,9%, respectiv de 13%, evidențiind o tendință ascendentă în nivelul acestor beneficii sociale.

Este notabil faptul că pensia medie pentru cei care au optat pentru pensionarea la vârsta legală a fost de 2346 de lei, în timp ce cei care s-au pensionat anticipat au beneficiat de o pensie medie mai mare, de 2828 de lei. De asemenea, cei care au optat pentru pensionarea anticipată parțială au înregistrat un venit mediu și mai ridicat, de 2522 de lei.

O interpretare plauzibilă pentru această discrepanță ar putea fi reprezentată de complexitatea legislației și de modificările legislative intervenite în diverse perioade, care au facilitat acest tip de pensionare.

În anul 2023, conform datelor INS, sistemul de pensii a inclus în medie următoarele categorii de beneficiari:

  • 3.982.000 de persoane pensionate la limită de vârstă;
  • 487.000 de persoane cu pensie de urmaș (în valoare de 1.127 de lei);
  • 402.000 de persoane cu pensie de invaliditate (888 de lei);
  • 102.000 persoane cu pensie anticipată parțial (2.522 de lei);
  • 7.000 de persoane cu pensie anticipată (2.828 de lei).
pensionari, pensii
Pensionar / SURSA FOTO: Pexels.com

Cum poate obține un senior pensia anticipată

Pe portalul online al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) este disponibil un exemplu concret. Acesta ilustrează modul în care se realizează pensionarea anticipată. Casa de Pensii oferă, astfel, o mai bună înțelegere a acestui proces.

Conform informațiilor furnizate de CNPP, o femeie născută în 1962 are posibilitatea să solicite pensia anticipată începând cu vârsta de 57 de ani și 2 luni. Este important de menționat că vârsta standard de pensionare este de 62 de ani și 2 luni. Stagiul complet de cotizare necesar pentru obținerea acestui tip de pensie este de 32 de ani și 6 luni.

Pentru a fi eligibilă pentru pensia anticipată, femeia în cauză trebuie să demonstreze că a acumulat un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani.

Cu alte cuvinte, pentru a fi îndreptățită să solicite pensia anticipată conform noilor reglementări din legea pensiilor, femeia trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 32 de ani și 6 luni, la care se adaugă încă 8 ani, conform prevederilor legislative actualizate.

„Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni. Stagiul complet de cotizare este 32 ani și 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani, rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată.

Cu o condiție: la momentul solicitării, să se facă dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani)”, aflăm de pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice. Mai multe informații, găsiți chiar aici.