La sfârşitul primului semestru din 2012, un număr de 5.662,52 mii persoane persoane participau la fondurile de pensii administrate privat, respectiv la Pilonul II, în creştere cu 6,34% faţă de iunie 2011 şi cu 2,66% mai mult faţă de sfârşitul anului trecut, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Comparativ cu mai 2012, creşterea a fost cu numai 0,23%, situându-se pe trendul uşor descrescător înregistrat în ultimul an.
La 30 iunie 2012, valoarea medie a unui cont a fost de 1.458,64 lei, reprezentând 328 euro (BNR – curs de schimb 29 iunie 2012), aproximativ 66% dintre participanţi situându-se sub medie şi 30% peste medie (aproximativ 4% conturi au avut valoarea 0). 
În luna iunie ac. au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 213,95 milioane lei (48,09 milioane euro, în creştere cu 27,34% faţă de iunie 2011 şi cu 23,29% faţă de decembrie 2011, fiind şi cea mai mare sumă virată în ultimul an. Această valoarea ridicată este justificată atât de cota de contribuţie de 3,5% din venitul brut realizat, dar şi de creşterea câştigului salarial mediu brut pe economie.
La sfârşitul primului semestru 2012, comparativ cu iunie 2011, numai sumele plasate în obligaţiuni corporative au înregistrat scăderi, în timp ce sumele plasate în celelalte clase de active au înregistrat creşteri cuprinse între 7,65% şi 90,89%, în condiţiile în care activele totale au crescut cu 47,41%.
Cum a evoluat Pilonul III
La finalul semestrului I al anului 2012, activau 11 fonduri de pensii facultative administrate de 9 administratori autorizaţi de către CSSPP.
Fondurile de pensii facultative deţineau active nete în valoare de 512,23 milioane lei (115,12 milioane euro, BNR – curs de schimb la 29 iunie 2012), în creştere cu 32,94% comparativ cu finalul primului semestru 2011 (26,50% raportat la moneda euro) şi cu 17,58% faţă de decembrie 2011 (14,15% raportat la moneda euro). Comparativ cu luna mai 2012, activele nete au crescut cu 2,31%.
La fondurile de pensii facultative, Pilonul III, contribuiau 276.706 participanţi, la sfârşitul semestrului I din 2012, cu 14,62% mai mult faţă de luna iunie a anului trecut, cu 6,27% peste nivelul din decembrie 2011 şi cu 1,24% mai mult faţă de luna precedentă.
În luna iunie 2012, 3.382 de noi participanţi au ales să adere la unul din fondurile de pensii facultative, o scădere semnificativă comparativ cu aceeaşi lună din 2011, respectiv cu 9,43% şi cu 23,12% faţă de decembrie 2011.
Comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat însă o creştere cu 79,61%.  
În total, pe parcursul primului semestru 2012, numărul noilor participanţi la fondurile de pensii facultative a fost de 16.327 persoane, iar în perioada iunie 2011 – iunie 2012 de 39.033 persoane, cea mai mare valoare fiind înregistrată în decembrie 2011 (4.399 persoane).
Implicarea angajatorilor pe Pilonul III
În cazul în care analizăm implicarea angajatorilor în sistemul pensiilor facultative, în iunie 2012, pentru 52,33% dintre participanţi contribuţiile au fost plătite de către angajatori, 36,05% dintre participanţi au plătit singuri contribuţiile, iar 11,62% dintre participanţi au plătit contribuţiile împreună cu angajatorii lor.
La sfârşitul primului semestru 2012, sumele plasate în obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale, titluri de participare şi instrumente de acoperire a riscului au înregistrat scăderi, comparativ cu iunie 2011, cuprinse între 2,81% şi 197,57%. Celelalte clase de active au înregistrat creşteri cuprinse între 4,55% şi 69,37%, în condiţiile în care activele totale au crescut cu 32,95%.