Plenul camerelor reunite ale Parlamentului a respins amendamentul propus de deputatul PNL Daniel Chiţoiu care prevedea eliminarea unor măsuri restrictive în domeniul fiscal introduse anul trecut, inclusiv a impozitului forfetar.

Amendamentul prevedea eliminarea impozitului minim de la “momentul intrării în vigoare a legii, până la sfârşitul lui 2010”, menţinerea regimului de impozitare a microîntreprinderilor cu 3% din venituri în 2010, reducerea penalităţilor de întârziere la plata impozitelor la 0,05% şi eliminarea nedeductibilităţii TVA la combustibili.

Amendamentul a fost respins cu 176 de voturi, în timp ce 143 de parlamentari au votat pentru adoptarea amendamentului.

Textul complet al amendamentului:

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2)-(4) ale articolului 18 îşi suspendă aplicarea între data intrării în vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 2010.

Este vorba de articolul privind introducerea impozitului minim. Ministerul Finanţelor s-a opus introducerii amendamentului, argumentând că va determina reducerea veniturilor bugetare cu 1 miliard de lei.

2. Litera t) din alineatul (4) a articolului 21 îşi suspendă aplicarea între data intrării în vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 2010.

Este vorba de articolul privind nedeductibilitatea cheltuielilor cu combustibili. Reprezentanţii Finanţelor argumentează că interdicţia de a deduce cheltuielile cu combustibili majorează veniturile bugetare cu 500 de milioane de lei.

3. În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 2010 alineatele (7) si (8) ale articolului 34 se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

Prin excepţie de la prevederile alin.(6), contribuabilii prevăzuţi la alin.(1) nou înfiintaţi, înfiintaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, precum şi cei care în anul precedent au fost plătitori deimpozit pe veniturile microintreprinderilor, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicare cotei de impozit asupra profitului fiscal al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilitaţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit.

4. Litera 11 din alin. (7) al aricolului 48 îşi suspendă aplicarea între data intrării în vigoare a prezentei legii şi 31 decembrie 2010.

5. În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legii şi 31 decembrie 2010, articolul 107 se modifica şi va avea următorul cuprins: “ Art. 107 – Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%”.

Articolul 1451 îşi suspendă aplicarea între data intrării în vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 2010.

Art. II – Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 2010, alineatul (7) al articolului 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul majorării de întârziere se stabileşte corelat cu nivelul dobânzii de referinţă stabilit de Banca Naţională a României, o
data pe an, prin legile bugetare anuale, pentru anul urmator, sau în cursul anului, dacă rata dobânzii de referinţă se modifică cu peste 5 puncte procentuale.”