În acest context, pentru a preîntâmpina situaţii de acest gen, instituția recomandă Guvernului să îmbunătăţească procesul de programare bugetara.

Referitor la folosirea repetată a mecanismelor excepţionale pentru stingerea în lanţ a obligaţiilor bugetare restante, Consiliul Fiscal consideră că "întărirea disciplinei financiare şi un proces bugetar de calitate, atât la nivelul autorităţilor statului, cât şi la cel al companiilor de stat, sunt singurele în măsură să rezolve cauzele structurale ale apariţiei arieratelor".

În ce constă rectificarea bugetară

Proiectul de rectificare bugetara prevede diminuarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat cu aceeaşi sumă de 132 milioane lei, menţinând astfel ţinta de deficit bugetar.

Veniturile bugetare vor fi majorate cu 1,07 miliarde lei, ca urmare a implementării unei noi scheme de stingere "în lanţ" a arieratelor bugetare. Conform acestei scheme, această sumă va fi transferată din bugetul de stat către bugetele locale şi către anumite companii de stat şi ministere, astfel încât, în final, să fie stinse anumite obligaţii restante către buget. "Aceste sume însă se regăsesc atât în cadrul veniturilor, cât şi în cadrul cheltuielilor bugetare, fără impact asupra nivelul deficitului bugetar", precizează Ionuţ Dumitru.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat (excluzând influenţa schemei de stingere "în lanţ" a arieratelor bugetare) sunt revizuite în scădere cu 1,2 miliarde lei, în principal ca urmare a revaluării impozitelor indirecte şi a veniturilor nefiscale.

Modificări pe partea de cheltuieli

La nivelul cheltuielilor bugetare, revizuirea este rezultatul, pe de o parte, al creşterii cheltuielilor bugetare cu 1,07 miliarde lei, datorită noii scheme de stingere "în lanţ" a arieratelor bugetare, şi, pe de altă parte, al diminuării cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenţa schemei de stingere "în lanţ" a arieratelor) cu 1,2 miliarde lei.

Reduceri importante de cheltuieli vor fi operate la capitole precum: "alte transferuri" (-996 milioane lei), asistenţa socială (-346 milioane lei), cheltuieli de capital (-315 milioane lei) şi cheltuieli de personal (-244 milioane lei). Aceste tăieri permit "o majorare substanţială a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile de 655 milioane lei pentru stingerea unor obligaţii restante", spun reprezentanţii Consiliului Fiscal.

Prima rectificare a crescut cheltuielile cu 3,2 miliarde lei

Consiliul Fiscal reaminteşte că prima rectificare bugetară a anului 2011 a prevăzut o creştere a cheltuielilor totale cu 3,2 miliarde lei, din care 1,43 miliarde lei erau destinaţi primei scheme de stingere a arieratelor din acest an, cu impact egal pe venituri şi cheltuieli. 1,8 miliarde lei reprezentau "o majorare discreţionară a unor capitole de cheltuieli motivată de o estimare mai optimistă a veniturilor anuale la acea dată", spune Ionuţ Dumitru.

Potrivit acestuia, majorarea cheltuielilor din prima rectificare bugetară a fost făcută prin derogare de la Legea Responsabilităţii Fiscal Bugetare, care nu permite majorarea cheltuielilor totale cu ocazia rectificărilor bugetare.

În retrospectivă, "Consiliul Fiscal constată că derogarea de la prevederile legale, pe lângă precedentul regretabil creat, s-a dovedit a fi în final inutilă, în contextul în care majorarea cheltuielilor bugetare (exclusiv impactul schemei de stingere "în lanţ" a arieratelor bugetare) de la prima rectificare a fost inversată aproape în totalitate cu ocazia celei de-a doua rectificări", se arată în analiza consiliului.