Primele cursuri vor fi organizate in Bucuresti, pe teme precum „Leadership”  (20-24 iulie 2011, 1-5 august 2011), „Planificarea vânzării” (25-29 iulie 2011, 8-12 august 2011) și „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România” (25-29 iulie 2011, 24-28 august 2011) și vor intra în programul de formare profesională continuă, conform Regulamentului 12/2010 al CNVM. Cursurile au fost autorizate de către CNVM in acest sens.

Cursurile se adresează atât angajaţilor societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) şi ai instituţiilor de credit care activează în piaţa de capital, cât şi ai instituţiilor întregii pieţe de capital (operatori de piaţă, operatori de sistem, depozitar central al valorilor mobiliare, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, fonduri închise de investiţii mobiliare – S.I.F, societăţi de administrare a investiţiilor şi consultanţii de investiţii) şi ai investitorilor persoane juridice pe piaţa de capital din România. Participarea la cursuri este gratuită.

Cursul cu tema „Planificarea vânzării” este destinat dezvoltării competențelor antreprenoriale de planificare profesionistă a vânzării de către angajații și managerii din cadrul societăților care activează pe piața valorilor mobiliare. În cadrul acestuia, participanții vor deprinde tehnici și abilități de bază și avansate în vânzare, în vederea abordării profesioniste a clienților și a promovării etice a produselor și a serviciilor financiare specifice pieței de capital. Cursul va acorda o atenție deosebită construirii relațiilor pe termen lung cu clienții, în vederea utilizării și dezvoltării continue atât a rețelei de clienți deja câștigați, cât și de poteniali clienți, pentru a genera noi contacte și a continua permanent procesul de vânzare.

Participanții la cursul de „Leadership” vor învăța să-și adapteze stilul de conducere la situațiile specifice din activitate, să planifice la nivel strategic și operativ și să implementeze cu succes aceste planuri în realitate. Își vor perfecționa abilitățile de comunicare eficace cu subordonații atât în comunicare directă, cât și în sedințe și, în plus, vor exersa tehnici de dezvoltare a acestora prin delegare și coaching. Cursanții vor învăța să inițieze și să gestioneze procese de schimbare precum și modalități practice de exploatare a potențialului inovativ al angajaților. Un astfel de program se adresează șefilor/directorilor de departamente și direcții din cadrul companiilor sau angajaților care au potențialul de a ocupa aceste poziții.

Cursul „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România”  își propune sa abordeze aspecte importante cum ar fi compararea tipurilor de instrumente financiare tranzacționate pe bursele europene prin prisma volumelor tranzacționate, dar și prezentarea tuturor tipurilor de instrumente financiare, pe niveluri de piață de tranzacționare (piața reglementată, MTF, OTC). Deoarece implementarea unui nou instrument financiar reprezintă un ansamblu complex de cunoștințe și operațiuni, dezvoltate împreună cu mai multe instituții terte, la realizarea unui astfel de obiectiv participă angajații de la toate nivelurile companiei, implicit managementul, analiștii financiari și reprezentanții din departamentul de vânzări.

Descrierea detaliata a celor 11 teme de curs abordate in cadrul programului de formare profesionala continua poate fi consultata pe site-ul: www.perfectionare-piatadecapital.ro 
Persoanele interesate sa participe la aceste cursuri, dar si la cursuri pe alte teme care vor fi organizate pana in luna iunie 2012, vor trebui sa completeze Chestionarul de Selectie afisat pe site-ul proiectului: www.perfectionare-piatadecapital.ro. Pentru detalii suplimentare privind înscrierea, pot contacta reprezentanții Asociatiei Brokerilor, conform datelor de mai jos:

Tel: 021-317.99.33; Fax:021.317.99.34;
E-mail: [email protected]țiabrokerilor.ro
Persoane de contact: Ingrid Zamfir – expert promovare şi Anca Dobrea – expert logistică seminarii și cursuri.
www.perfectionare-piatadecapital.ro
Adresă: B-dul Carol I , nr.34-36, et.12, sector 2, Bucuresti , România, Cod Postal 020922