Rapidul nr. 47, de la Budapesta spre Bucureºti, este itodeauna supraaglomerat. Nu cu oameni, ci cu saci, plase, pachete ºi cutii. Explicaþia este foarte simplã. ºomerii din zona Hunedoarei au gãsit o sursã de venituri: comerþul cu produse ungureºti. Detergenþi, produse de curãþat, zahãr, fãinã, carne de curcan, carne de pui, salamuri uscate, pe toate le cumpãrã din magazine gen Metro, la preþuri foarte mici. Le revind i Rominia, uneori chiar ºi pe datorie, mergind de la o firmã la alta. Þinind cont cã biletul de tren, dus-itors, costã 930.000 lei, plimbãrile i Ungaria trebuie sã fie cu adevãrat rentabile.