ANAF, ghid pentru cei care realizează venituri din chirii

Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un ghid comprehensiv privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.

Documentul, disponibil pe portalul ANAF, furnizează informații utile pentru persoanele care închiriază bunuri și clarifică aspecte referitoare la definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractele de locațiune, înregistrarea fiscală, contribuțiile sociale și modalitățile de plată ale impozitului.

În plus, documentul abordează situații specifice, cum ar fi închirierea în valută, recalcularea veniturilor în cazul modificării clauzelor contractuale sau rezilierii contractelor.

„Într-o manieră accesibilă și simplificată, ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni”, transmite ANAF.

Cum se stabilește venitul anual din închirierea bunurilor

Conform ghidului publicat de ANAF, venitul brut anual din închirierea bunurilor se stabilește pe baza sumelor prevăzute în contractul de închiriere, indiferent de momentul încasării acestora. Acest venit brut poate fi majorat cu cheltuielile care cad în sarcina proprietarului și care sunt efectuate de chiriaș.

Pentru stabilirea impozitului, contribuabilii aplică o cotă de 10% asupra venitului impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală, precum și din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, pentru care impunerea este finală, au obligația să completeze și să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

ANAF recomandă contribuabililor să completeze și să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului și până la data de 25 mai a fiecărui an pentru contractele în curs.

Pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.