Oficialii Metrorex au demarat licitația privind serviciile de proiectare, asistență și consultanță de specialitate pentru Studiu de Pre-Fezabilitate (SPF) și Studiu de Fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Straulești – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu. Metrorex a estimat că cele două studii costă aproximativ 37,9 milioane lei, fără TVA, iar documentația trebuie finalizată în 22 de luni de la data adjudecării lor, conform licitației publicată pe SEAP.

Studiile și documentația stabileasc traseul viitoarelor staţii de metrou şi locul unde noua linie se intersectează Magistrala 1 de metrou. Contractul acord cadru presupune elaborarea Studiului de Pre-Fezabilitate (SPF), selecția opțiunii – care include Studiul privind transportul multimodal si Studiul de siguranță și proiectare preliminară, inclusiv elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

Pe baza informațiilor cuprinse în acordul de implementare a proiectului, semnat între Ministerul Finanțelor Publice, societatea comercială de transport cu Metroul Bucuresti și Ministerul Transporturilor, valorile estimate aferente serviciilor prestate corespunzător fiecareia dintre cele trei faze, sunt:

“Faza 1: Studiu de pre-fezabilitate (SPF) – valoare estimată: 5.685.584,7 lei (fără TVA),
Faza 2: Selecția Opțiunii, care include Studiul privind transportul multimodal și Studiul de siguranță – valoare estimată: 13.266.363,35 lei (fără TVA),
Faza 3: Proiectare Preliminara, inclusiv elaborarea Raportului Studiu de Fezabilitate (SF) – valoare estimată: 18.951.948,05 lei (fără TVA).

Valoarea totală estimată a serviciilor, fără procentul de diverse și neprevazute: 37.903.896,48 lei”

sursa: www.e-licitatie.ro

Metrorex organizează licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț in ceea ce priveste:
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 29 martie, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 2 mai.