„Autoritatea contractantă realizează această procedură de atribuire a contractului de furnizare tablete necesare susţinerii online a procesului de predare – învăţare – evaluare în unităţile de învăţământ din Sectorul 5 în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în conformitate cu Hotărârea nr. 96 din data de 07.05.2020 emisă de Consiliul Local al Sectorului 5”, este scris în anunț.

Un acord cadru pentru minim 45.000 de bucăţi

Detaliile prevăd un acord cadru pentru minim 45.000 de bucăţi în valoare de câte 1.739 lei fără TVA (total de 78.255.000 lei fără TVA) şi maxim 50.000 de bucăţi a 1.739 lei fără TVA (86.950.000 lei fără TVA). Pentru contract subsecvent este prevăzut un minim de 25.000 de bucăţi a 1.739 lei fără TVA (43.475.000 lei) şi maxim 30.000 de bucăţi a 1.739 lei fără TVA (52.170.000 lei), conform agerpres.ro

În cadrul evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 70%, timpul de livrare a produselor 15%, iar durata perioadei de garanţie 15%. Perioada de livrare minimă acceptată este de 5 zile, iar perioada maximă acceptată este de 20 de zile (peste care oferta va fi considerată neconformă, având în vedere că timpul de livrare al produselor este cerinţă minima obligatorie).

Perioada de garanţie minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este de 24 luni. De asemenea, se solicită ca ofertantul să facă dovada faptului că a livrat în ultimii trei ani produse similare celor care fac obiectul achiziţiei în valoare de minim 7.000.000 lei fără TVA la nivelul unui contract sau al mai multor contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 6 octombrie

Pe 7 iulie, Consiliul Local al Sectorului 5 a adoptat o hotărâre care prevede derularea şi finanţarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului Start spre o educaţie digitalizată.

Conform acestuia, sumele necesare vor fi utilizate din bugetul local al Sectorului 5, capitolul Cultură, iar produsele/materialele necesare implementării programului vor fi achiziţionate şi distribuite către beneficiari de către SC Economat Sector 5, pe bază de procese verbale de predare-primire şi ulterior facturate către Primăria Sector 5.

Potrivit anexei, beneficiarii programului sunt: 11.200 de elevi din învăţământul primar, 9.100 de elevi din gimnaziu, 7.200 de elevi de liceu şi din învăţământul profesional cu durata de minimum trei ani, 3.000 de profesori.