Consultarea publică online este valabilă până la data de 27 noiembrie. În cadrul acesteia pot contribui: orice europeni interesați – inclusiv consumatorii, sectorul agroalimentar, IMM-urile rurale, statele membre, autorităţile locale şi regionale, fermierii, organizaţiile societăţii civile, tinerii din mediul rural, ONG-urile, grupurile de acţiune locală, reţelele rurale şi cadrele universitare – poate contribui la consultarea publică online până la 27 noiembrie 2020.

Care este scopul Comisiei

Comisia doreşte să asigure o consultare amplă şi îi invită pe toţi cei interesaţi de viitorul zonelor rurale şi al locuitorilor acestora să îşi împărtăşească opiniile.

„Am plăcerea să lansez această nouă consultare publică. Zonele rurale se confruntă adesea cu provocări precum depărtarea, lipsa conectivităţii şi servicii limitate, având, în acelaşi timp, un potenţial şi oportunităţi majore, cu o calitate unică a vieţii şi un rol deosebit de jucat în tranziţia către o Europă verde, digitală şi durabilă.

Anul viitor, pe baza acestei consultări, vom prezenta o viziune pe termen lung privind zonele rurale, pentru a le ajuta să facă faţă acestor provocări şi să se transforme în zone atractive şi dinamice.

Vom propune măsuri inclusiv pe termen scurt, pentru a concretiza această viziune pe termen lung”, a declarat Dubravka Suica, vicepreşedinte pentru democraţie şi demografie.

Ce a mai lansat Comisia Europeană

Comisia Europeană a lansat o revizuire majoră a politicii comerciale a Uniunii Europene, inclusiv o consultare publică prin care se solicită contribuţii din partea Parlamentului European, a statelor membre, a părţilor interesate şi a societăţii civile.

Obiectivul Comisiei este de a ajunge la un consens în ceea ce priveşte o nouă direcţie pe termen mediu pentru politica comercială a UE, care să răspundă la o varietate de noi provocări globale şi să ţină seama de învăţămintele desprinse din criza provocată de coronavirus. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene din 17 iunie, rezultatele acestei noi consultări vor fi integrate într-o comunicare ce urmează să fie publicată spre sfârşitul anului.