Adoptarea de către Parlament a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon a generat numeroase critici, atât din partea experților, cât și a organizațiilor neguvernamentale. Reacțiile produse la nivelul societății civile, precum și amploarea acestora au pus în evidență faptul că această lege, în forma adoptată de Parlament, nu a reprezentat rezultatul unui proces autentic și consistent de consultare și dezbatere publică. Din această perspectivă, considerăm că se impune reanalizarea Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, prin reluarea de către Parlament a întregului proces deliberativ asupra legii și inițierea unei largi analize și consultări, în care sa fie implicați specialiști, istorici, cercetători, profesori, academicieni, instituții de învățământ, instituții publice, reprezentanți ai societății civile”, se arată în cererea de reexaminare a Președintelui, Klaus Iohannis.

Ce presupune Tratatul de la Trianon

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, pe de altă parte. Tratatul a intrat în vigoare la 26 iunie 1921 și este parte integrantă a sistemului de tratate de pace de la Versailles, care au pus capăt primei conflagrații mondiale și au confirmat de drept mutațiile intervenite în relațiile internaționale, după lungi ani de conflict.

Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fund tratatele de pace încheiate de Puterile Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în 10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și cu Turcia.

Tratatul reprezintă unul dintre instrumentele juridice fundamentale care guvernează desfășurarea relațiilor bilaterale româno – ungare. Respectarea prevederilor sale și a celorlalte norme ale dreptului internațional relevante – este o condiție sine qua non a dezvoltării relațiilor dintre cele doua state, în conformitate cu valorile unei Europe unite, a libertății, democrației, statului de drept și a solidarității. Astăzi, aproape toate statele succesoare ale Imperiului Austro-Ungar sunt membre ale Uniunii Europene. România și Ungaria au o relație de Parteneriat Strategic și sunt parte integrantă a aceluiași sistem durabil de alianțe si contribuie împreună la construcția europeană actuala, care a dovedit ca este capabilă sa asigure condiții optime de conviețuire pașnică în Europa. Tratatul de la Trianon constituie un document politic și juridic de o importanță deosebită pentru națiunea română și un element esențial al realității geopolitice actuale la nivel european.

Ce urmărește propunerea legislativă

Propunerea legislativa urmărește declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon și reglementarea măsurilor adecvate pentru marcarea corespunzătoare a acestei zile la nivel național și local. Astfel, se propune ca, pentru marcarea Zilei Tratatului de la Trianon să. se organizeze, la nivel național sau local, o serie de manifestări cultural-educative și științifice consacrate conștientizării semnificației și importanței Tratatului de la Trianon. Totodată, se propune stipularea ca autoritățile administrației publice centrale și locale să acorde sprijin pentru desfășurarea acestor manifestări. De asemenea, propunerea legislativă stipulează arborarea drapelului României la data de 4 iunie, de către autoritățile administrației publice centrale și locale.

Pentru a intra în vigoare, acesta lege trebuie adoptată de Camera Deputaților, promulgată prin decret prezidențial și publicată în Monitorul Oficial. Proiectul legislativ poate fi consultat aici.