Numărul datornicilor din sectorul telecomunicaţiilor va creşte anul acesta cu 30%, în timp ce datoria medie a clienţilor corporate, de 500 de euro în anul 2007, se va dubla până la finele anului în curs.

În ianuarie 2008, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a decis că Biroul de Credit nu va procesa datele clienţilor companiilor nonfinanciare. Un argument invocat de cei care au susţinut această decizie era faptul că furnizorii de utilităţi şi telefonie pot întrerupe accesul clientului rău-­­platnic la serviciile companiei, în timp ce băncile nu beneficiază de această facilitate. Astăzi, când creşte atât numărul clienţilor rău-plat­nici, cât şi valoarea restanţelor, această armă ar putea să-şi piardă din eficienţă.

Referindu-se la persoanele fizice, Cătălin Neagu, director general al Top Factoring, a treia companie de pe piaţa recuperatorilor de creanţe, spune că, odată cu scăderea venitului familial (cauzat mai ales de creşterea ratei şomajului, creşterea cursului valutar şi, nu în ultimul rând, de inflaţie), cu siguranţă va scădea capacitatea de pla­tă a facturilor telecom. „Compania noastră prognozează pentru anul 2009 o creştere a numărului datornicilor din acest sector cu aproximativ 30% faţă de prima jumătate a anului 2008. Persoanele fizice vor fi nevoite să taie din bugetul de cheltuieli cu telefonia în favoarea cheltuielilor care asigură cele necesare traiului zilnic“, spune managerul, adăugând că, statistic, valoarea medie a debitului în cazul persoanelor fizice în anii 2007 – 2008 era de aproximativ 120 de euro (circa 420 de lei), creşterea prognozată pentru anul acesta fiind de 30%. Datoria medie a celor cu facturi de telefon neplătite este mai mare în cazurile ajunse la Coface România. „Cei mai mulţi datornici sunt persoane fizice, cu o valoare medie a datoriei de 725 lei (valoarea facturii şi a penalităţilor), cu peste 100 de zile întârziere (media este de 218 zile), care locuiesc în Bucureşti“, spune Alexandra Rusen, B2C Team Leader la Coface.

Situaţia nu este mai roz nici în cazul persoanelor juridice, analiştii Coface spunând că în ultimele luni ponderea debitorilor corporate în totalul datornicilor operatorilor de telefonie a crescut de la 7% la 10%. În plus, managerul Top Factoring spune că a observat o creştere semnificativă a numărului mediu de zile de întârziere la plată, în special din zona microîntreprinderilor. „De ase­menea, comparativ cu anul 2007 şi prima jumătate a anului 2008, numărul datornicilor din această categorie a înregistrat o creştere semnificativă, de peste 35% în doar patru-cinci luni. Dacă valoarea medie a datoriei unei persoane juridice era, în 2007, de aproximativ 500 de euro, noi prognozăm aproape o dublare a acesteia până la finele anului 2009“, a mai spus Cătălin Neagu.

Cum luptă companiile de telefonie cu debitorii

Operatorii nu se arată însă îngrijoraţi de această situaţie, unul din motive fiind acela că armele pe care le au la dispoziţie pentru a-şi recupera datoriile nu sunt deloc puţine, dar şi pentru că, raportat la totalul facturat, sumele sunt încă mici. „În ceea ce priveşte situaţia plăţilor restante către companie, în ultimele luni s-a înregistrat o creştere nesemnificativă a sumelor datorate, deci nu este nimic alarmant“, a explicat Cristina Popescu, director de relaţii publice la Romtelecom.

Clienţii operatorilor de telefonie trebuie să achite factura în maximum 14-17 zile de la eliberare, în funcţie de compania care furnizează serviciile. După această perioadă se percep penalităţi de 0,5% (cazul Cosmote) sau 1% (cazul Orange) pe zi. „Începând cu a 25-a zi calendaristică de la facturare, în cazul neefectuării integrale a plăţii, Orange România este îndreptăţită să rezilieze contractul cu abonatul“, spun reprezentanţii companiei. Iar Cătălin Neagu subliniază: „toate aceste companii au o cultură foarte dezvoltată a ceea ce înseamnă managementul creanţelor neîncasate, având departamente interne foarte bine organi­zate şi, de asemenea, având în procedura de recuperare colaborarea cu companiile specializate în colectarea de cre­anţe neîncasate“.

43.904 de lei (circa 10.000 de euro) este cea mai mare datorie telecom aflată în evidenţele Coface, însă managerul Top Factoring spune că a soluţionat şi cazuri în care debitul depăşea valoarea de 15.000 de euro

Cresc creanţele

• Numărul lunar de întârzieri la plată, la nivelul pieţei telecom, este de peste 50.000, iar tendinţa este de creştere.

• Numărul companiilor care întârzie achitarea facturilor de telefon a crescut în ultimele 4-5 luni cu 35%. Analiştii Coface spun că ponderea acestora în totalul datornicilor industriei telecom a crescut de la 7% la 10%.

• Valoarea medie a unei facturi neachitate de o persoană fizică variază poate ajunge la 725 de lei. Dacă în 2007 – 2008 valoarea mediei a restanţei unei persoane juridice era de 500 de euro, anul acesta suma s-ar putea dubla.

Ce riscă rău-platnicii

Abonaţi persoane fizice
• Nu mai pot beneficia de un alt contract cu societatea de telefonie sau chiar cu nicio altă societate, întrucât există o bază de date comună în care clienţii sunt verificaţi.
• Nu poate beneficia de un contract de telefonie nicio altă persoană care locuieşte la aceeaşi adresă cu cea a debitorului.
• Acţionarea în instanţă.

Abonaţi persoane juridice
• Plângere la Direcţia Finanţelor Pu­blice.
• Acţionarea în instanţă prin somaţie de plată.
• Declanşarea procedurii de declarare a in­capacităţii de plată pentru cazurile cu o valoare mai mare a restanţei (în special peste 10.000 de lei).