Există o serie de boli care îți interzic dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. De exemplu, persoanelor care suferă de boli cardiovasculare sau de diabet zaharat le va fi mai greu să obțină permisul auto.

Bolile cardiovasculare și diabetul, periculoase la volan

Un ordin din urmă cu câţiva ani al Ministerului Sănătăţii prevede modificarea condițiilor de sănătate pe care șoferii trebuie să le îndeplinească pentru a conduce un vehicul pe drumurile publice. În mod concret, prevede ca permisele auto să fie eliberate sau reînnoite în cazuri excepționale persoanelor care suferă de boli cardiovasculare doar după ce afecțiunea respectivă a fost tratată și în baza unui aviz eliberat de un medic de specialitate. Dacă situația impune, persoana în cauză poate fi nevoit să efectueze controale medicale periodice.

Controalele vizează afecțiuni cardiovasculare precum bradiaritmii (aritmie cu frecvență cardiacă redusă) sau tahiaritmii (aritmie cu frecvență cardiacă mare) cu simptome de angină, implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac sau a unui defibrilator, pierdere trecătoare a stării de conștiență, operație de bypass coronarian etc.

De asemenea, și persoanele care suferă de diabet zaharat și iau tratament medicamentos, dar doresc eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere vor trebui să anexeze solicitării un aviz medical diabetologic și să efectueze controale medicale periodice care să dovedească faptul că persoana respectivă poate conduce un vehicul în siguranță.

Alte afecțiuni care te pot împiedica să conduci un vehicul pe drumurile publice

Pe lângă afecțiunile cardiovasculare și diabet, mai există o serie de boli care îți pot interzice dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice.

  • Afecțiunile oculare – Dacă ai mai mult de opt dioptrii, nu vei mai putea obține permisul auto. În schimb, dacă o persoană a pierdut un ochi, poate încerca să obțină permisul de conducere după șase luni de la accident, cu avizul medicului oftalmolog.
  • Afecțiunile neurologice – Persoanele care suferă de epilepsie nu pot obține permisul auto din cauza crizelor care pot apărea în timpul șofatului. Dar dacă au trecut cel puțin zece ani fără ca persoana în cauză să fi suferit vreo criză și fără a-i de administra tratament medicamentos, poate da pentru un permis de categoria 1.
  • Afecțiuni ale aparatului locomotor – Nici persoanele care suferă de un handicap locomotor nu pot obține sau reînnoi permisul de conducere. Însă acest lucru poate fi posibil cu avizul unei unități medicale autorizate, acordat în urma unei examinări medicale a afecțiunii în cauză și, în funcție de caz, efectuarea unui test practic.
  • Tulburări mintale – Persoanele care suferă de tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite din cauza unei afecțiuni nu au dreptul de a conduce.

De asemenea, consumatorilor de alcool nu li se eliberează permisul de conducere decât după o abstinență dovedită, cu condiția existenței unui aviz medical și a unor controale medicale regulate.

Conținutul Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 1.530/2017 pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Art. I.

Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4 „Afecţiuni cardiovasculare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Boli cardiovasculare:

4.1. Afecţiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcţiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranţa rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

4.2. În cazul următoarelor afecţiuni cardiovasculare, candidaţilor sau conducătorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecţiunea în cauză a fost efectiv tratată şi sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie şi, după caz, prin efectuarea unui control medical periodic:

a) bradiaritmii – boală de nod sinusal şi tulburări de conducere şi tahiaritmii, aritmii supraventriculare şi ventriculare, cu antecedente sau cu episoade de sincopă cauzate de tulburările de ritm cardiac; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

b) bradiaritmii – boală de nod sinusal şi tulburări de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc atrioventricular de grad III sau bloc de ramură alternant; această prevedere se aplică numai în cazul grupei 2;

c) tahiaritmii supraventriculare şi ventriculare cu:

(i) cardiopatie structurală şi tahicardie ventriculară susţinută; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

(ii) tahicardii ventriculare polimorfe nesusţinute, tahicardii ventriculare susţinute sau cu indicaţie pentru un defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

d) simptome de angină; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

e) implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

f) implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un şoc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

g) pierdere tranzitorie a stării de conştienţă şi a tonusului postural, caracterizată prin debut rapid, durată scurtă şi revenire spontană din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectată a fi de origine reflexă, din cauze necunoscute, fără semne de boli cardiace subiacente; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

h) sindrom coronarian acut; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

i) angină stabilă, dacă simptomele nu sunt declanşate de un efort fizic uşor; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

j) intervenţie coronariană percutanată; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

k) operaţie de bypass coronarian cu grefă; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

l) infarct sau accident ischemic tranzitoriu; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

m) stenoză semnificativă de arteră carotidă; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

n) diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

o) insuficienţă cardiacă:

(i) clasele NYHA I, II, III; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

(ii) clasele I şi II, cu condiţia ca fracţia de ejecţie a ventriculului stâng să fie de cel puţin 35%; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

p) transplant de cord; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

q) dispozitiv de asistenţă cardiacă; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

r) chirurgie valvulară; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

s) hipertensiune arterială malignă – creştere a tensiunii arteriale sistolice mai mare sau egală cu 180 mm Hg sau a tensiunii arteriale diastolice mai mare sau egală cu 110 mm Hg asociată cu o deteriorare iminentă sau progresivă a organelor; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

t) tensiune arterială grad III – tensiune arterială diastolică mai mare sau egală cu 110 mm Hg şi/sau tensiune arterială sistolică mai mare sau egală cu 180 mm Hg; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

u) cardiopatie congenitală; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

v) cardiomiopatie hipertrofică fără sincope; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

w) sindrom de QT lung însoţit de sincope, torsada vârfurilor sau QTc mai mare de 500 ms; această prevedere se aplică în cazul grupei 1.

4.3. În cazul următoarelor afecţiuni cardiovasculare, candidaţilor sau conducătorilor auto din grupele indicate nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere:

a) implantare a unui defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

b) boli vasculare periferice – anevrism aortic toracic şi abdominal, atunci când diametrul maxim al aortei este de natură să predispună la un risc semnificativ de ruptură bruscă şi, prin urmare, la un risc de apariţie a unui eveniment invalidant subit; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

c) insuficienţă cardiacă:

(i) clasa NYHA IV; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

(ii) clasele NYHA III şi IV; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

d) dispozitive de asistenţă cardiacă; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

e) cardiopatie valvulară însoţită de regurgitare aortică, stenoză aortică, regurgitare mitrală sau stenoză mitrală, dacă se estimează capacitatea funcţională la clasa NYHA IV sau dacă au existat episoade de sincopă; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

f) cardiopatie valvulară de clasa NYHA III sau IV sau fracţia de ejecţie mai mică de 35%, stenoză mitrală şi hipertensiune pulmonară severă sau cu stenoză aortică severă evaluată ecocardiografic sau stenoză aortică care provoacă sincope; cu excepţia stenozei aortice severe complet asimptomatice, în cazul în care se îndeplinesc cerinţele testului de toleranţă la efort; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

g) cardiomiopatii structurale şi electrice – cardiomiopatie hipertrofică cu antecedente de sincopă sau atunci când sunt prezente două sau mai multe dintre următoarele condiţii: grosimea peretelui ventriculului stâng (VS) mai mare de 3 cm, tahicardie ventriculară nesusţinută, antecedente familiale de moarte subită la o rudă de gradul I, tensiune arterială care nu creşte la efort fizic; această prevedere se aplică numai în cazul grupei 2;

h) sindrom de QT lung însoţit de sincope, torsada vârfurilor şi QTc mai mare de 500 ms; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

i) sindrom Brugada cu episoade de sincopă sau revenire din moarte cardiacă subită; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2.

4.4. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz cardiologie şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.

4.5. Alte cardiomiopatii: se evaluează riscul de producere a unor evenimente invalidante subite prezentat de candidaţii sau de conducătorii auto cu cardiomiopatii cunoscute – de exemplu, cardiomiopatia aritmogenică a ventriculului drept, cardiomiopatia spongiformă, tahicardia ventriculară polimorfă catecolaminergică şi sindrom QT scurt sau noi cardiomiopatii care ar putea fi descoperite; este necesară o evaluare atentă efectuată de specialişti, luându-se în considerare factorii de pronostic ai respectivei cardiomiopatii.

4.6. Prin ordin al ministrului sănătăţii se pot stabili şi alte boli cardiovasculare care restricţionează eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere.”

2. La punctul 5 „Diabetul zaharat”, subpunctele 5.2.1 şi 5.2.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„5.2.1. Un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat şi care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei şi că este capabil să ţină sub control aceste episoade; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu au primit informaţii referitoare la aceste riscuri şi nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei.

5.2.2. În cazul în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidaţilor sau conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă decât dacă solicitările sunt susţinute de un aviz al medicului diabetolog şi de efectuarea unor controale medicale periodice; în cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoieşte numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.

5.2.2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător prin aviz medical diabetologie şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.”