S-a modificat legea privind regimul armelor și munițiilor

Inițiativa legislativă prevede că „paşaportul european pentru arme de foc reprezintă documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre, precum şi pe teritoriul statelor terţe, împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective”.

Conform expunerii de motive a proiectului de lege, modificarea textului vizează eliminarea obligativității pentru posesorii de permise europene de a solicita un alt document (autorizație de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale) pentru deplasarea în state terțe, document care ar fi emis tot de Poliția Română și care ar confirma aceleași informații, respectiv calitatea de deținător legal al armelor și dreptul de deținere și port al acestora.

Așadar, „posesorii paşaportului european pentru arme de foc se pot deplasa şi în state terţe cu armele şi muniţia înscrise în acesta, fără a mai fi necesară eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale sau eliberarea altor documente de către Poliţia Română”.

„Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor care au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţia cadrelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază, a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Ministerului Justiţiei, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu din motive neimputabile, pensie sau demisie”, mai precizează sursa citată.

Pentru ce se poate solicita dreptul de deținere a unei arme?

Dreptul de deținere a unei arme poate fi solicitat pentru arme destinate vânătorii, tirului, colecționării sau autoapărării. Acest drept îi permite titularului să păstreze arma la domiciliu sau la reședința înscrisă în documentul de identitate, precum și în alte locuri autorizate conform normelor metodologice aplicabile legii în vigoare.

„Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute de proiect la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, precum şi în alte spaţii autorizate în prealabil se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare şi pază, care se pot regăsi asupra acestuia”, prevede legea.

Conform prevederilor prezentei legi, dreptul de a purta și utiliza arme de tir este acordat exclusiv sportivilor de tir de categorie I sau membrilor loturilor naționale sau olimpice în timpul desfășurării activității lor sportive. De asemenea, acest drept se aplică și antrenorilor și instructorilor care lucrează sau desfășoară activități voluntare în poligoanele de tragere autorizate conform legislației în vigoare.

„Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile prevăzute, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme dacă nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie; au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţia cadrelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, SRI, SIE, STS, SPP, a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Ministerului Justiţiei, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu din motive neimputabile, pensie sau demisie”, menționează sursa citată.

Noi atribuții pentru ANOFM

Tot marți, Camera Deputaților a adoptat un proiect legislativ care îi conferă Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) noi atribuții. Acestea includ:

  • asigurarea respectării tuturor criteriilor relevante pentru condiția favorabilă tematică în domeniul său de competență;
  • gestionarea Mecanismului Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației;
  • garantarea, în colaborare cu alte instituții relevante, a bunei funcționări a acestui mecanism.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2024, care adaugă dispoziții la articolul 6 din Legea nr. 202/2006. Aceste modificări vizează două noi atribuții pentru ANOFM: în primul rând, asigurarea îndeplinirii, în sfera sa de competență, a tuturor criteriilor asociate condiției favorizante tematice „4.1 Cadru de politică strategică pentru politicile active din domeniul pieței muncii”; și în al doilea rând, gestionarea Mecanismului Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației, precum și garantarea, împreună cu alte instituții competente, a funcționării corespunzătoare a acestui mecanism.