Pe această bază, Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind viitorul TVA. Acesta stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA, precum și acțiunile prioritare necesare pentru a crea un sistem TVA mai simplu, mai eficient și mai robust în UE.
Proiectul noului sistem TVA este conturat de trei obiective generale.
În primul rând, TVA trebuie să devină mai operațională pentru întreprinderi. Un sistem TVA mai simplu, mai transparent ar scuti întreprinderile de sarcini administrative considerabile și ar încuraja mai mult comerțul transfrontalier, care, la rândul său, ar fi benefic pentru creștere economică.
Printre măsurile avute în vedere pentru un TVA mai favorabil întreprinderilor se pot enumera: extinderea abordării de tip „ghișeu unic” pentru tranzacțiile transfrontaliere, standardizarea declarațiilor TVA; accesul clar și simplu la detaliile privind toate regimurile TVA naționale prin intermediul unui portal internet central.
În al doilea rând, TVA trebuie să devină mai eficient în sprijinirea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre și a creșterii economice durabile. Lărgirea bazelor de impozitare și limitarea folosirii cotelor reduse ar putea genera noi venituri pentru statele membre fără a mai fi nevoie de majorări ale cotelor standard de TVA.
Cota standard de TVA ar putea fi chiar redusă în unele state membre, fără niciun impact asupra veniturilor, dacă ar fi eliminate scutirile și reducerile.
Comunicarea Comisiei Europene prezintă principiile care ar trebui să orienteze revizuirea scutirilor și cotele reduse. De asemenea, la revizuirea politicilor fiscale ale statelor membre în contextul semestrului european, Comisia va analiza utilizarea de către acestea a cotelor reduse, precum și a scutirilor.
În al treilea rând, trebuie stopate imensele pierderi de venituri care au loc în prezent ca urmare a TVA nepercepute și a fraudei în domeniul TVA. Se estimează că nu sunt colectate aproximativ 12% din totalul de TVA care ar trebui colectat (diferența dintre încasările teoretice de TVA și încasările efective de TVA).
În 2012, executivul comunitar va propune un sistem de reacție rapidă, pentru ca statele membre să poată reacționa mai bine atunci când suspectează existența unor mecanisme de fraudă.
În plus, Comisia Europeană va stabili dacă e necesar să fie consolidate mecanismele de luptă antifraudă actuale, cum ar fi Eurofisc, și va analiza posibilitatea constituirii unei echipe de audit transfrontaliere pentru a facilita controalele multilaterale.
În cele din urmă, Comisia a ajuns la concluzia că vechea problemă a trecerii la un sistem TVA bazat pe impozitarea în locul de origine nu este relevantă. Prin urmare, TVA va continua să fie colectat în țara de destinație (adică locul unde se află clientul), iar Comisia va depune eforturi pentru crearea în Uniunea Europeană a unui sistem TVA modern bazat pe acest principiu.

Te-ar putea interesa și: