Potrivit unui comunicat al autorităţii, EIOPA a decis revizuirea cadrului de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere, inclusiv ASF, în contextul aplicării noului regim Solvabilitate II. 

"Demersul EIOPA – Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale – s-a concretizat prin revizuirea vechiului Protocol de colaborare de la Siena şi a fost oficializat printr-o decizie de cooperare asumată de ASF în calitate de membru al autorităţii europene. Având în vedere intensificarea activităţii transfrontaliere de către societăţile de asigurare autorizate în Uniunea Europeană, este necesară întărirea mecanismului de cooperare între autorităţile de supraveghere membre ale EIOPA pentru a asigura optimizarea dialogului între acestea şi intensificarea supravegherii continue a societăţilor de asigurări", menţionează ASF, în comunicat. 

Prin reconfigurarea cadrului de cooperare se stabilesc, în baza regimului Solvabilitate II, noi reguli, atât pentru autoritatea de origine, cât şi pentru cea gazdă, la momentul autorizării, la momentul notificării şi pe parcursul procesului de supraveghere. Accentul se pune în special pe schimbul de informaţii privind situaţia financiară a companiei şi respectarea cerinţelor de solvabilitate. Obiectivul final constă în identificarea timpurie a eventualelor deficienţe care ar putea afecta stabilitatea financiară a pieţelor din statul de origine şi statul gazdă şi ar putea avea efecte negative asupra intereselor consumatorilor. 

"Pentru a înlesni accesul la informaţiile privind activitatea transfrontalieră a companiilor, EIOPA intenţionează să constituie o bază de date privind datele cantitative care trebuie transmise anual de către autorităţile din statul de origine către autorităţile din statul gazdă. Prevederile noului cadru se vor aplica începând cu 1 mai 2017 tuturor autorităţilor naţionale competente pentru supravegherea asigurărilor, membre ale Consiliului Supraveghetorilor EIOPA şi autorităţilor de supraveghere din statele EEA EFTA, de asemenea membre ale Consiliului Supraveghetorilor EIOPA, în măsura în care Directiva 2009/138 le este aplicabilă", subliniază ASF. 

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

AGERPRES