Măsurile fiscale includ impozitul minim pe cifra de afaceri

Măsurile fiscale, în totalitatea lor, au fost analizate de publicația Economedia, care a făcut rost și de documentul integral al proiectului de lege. Variantele anterioare ale acestuia erau ordonanțele de urgență. Ele au fost reunite acum într-un singur document.

Vă amintim că aceste măsuri fiscale au menirea de a reducere cheltuielile bugetare și de a acoperi gaura de la buget.

Printre principalele măsuri se numără și impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile cu afaceri peste 50 de milioane de euro.

Noul impozit minim pe cifra de afaceri se aplică contribuabililor care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Acești contribuabili sunt obligați să plătească impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri atunci când impozitul pe profit calculat în anul de referință, de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit, potrivit Economedia. Prevederile vor fi în vigoare în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026 inclusiv.

O altă măsură va fi și impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru bănci. Cele vizate sunt instituțiile de credit – persoane juridice române și străine şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit.

Acestea vor datora suplimentar un impozit pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri. Impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă. Prevederile se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026 inclusiv.

Microîntreprinderile vor plăti impozit pe profit dacă au rentabilitate de peste 30%

Întreprinderile care realizează venituri de peste 60.000 de euro și vor avea o rată de rentabilitate de peste 30% vor fi nevoite să plătească impozit pe profit de 16%.

„În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care iese/ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită”, mai arată proiectul.

Totodată, acesta prevede și faptul că angajații din sectoarele de IT, construcții, sectorul agricol și industria alimentară nu vor mai fi scutiți de impozit dacă câștigă peste 10.000 lei brut.

Totodată, proiectul presupune și o creștere a TVA-ului pentru anumite produse. Numeroase produse vor avea un TVA de 9%, nu de 5%, pe când altele vor avea 19% în loc de 9%.

buget
SURSA FOTO: Dreamstime

Proiectul anunță TVA de 9% se va aplica, printre altele și pentru:

„e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, ale căror coduri NC se stabilesc prin normele metodologice, cu excepția:
1. băuturilor alcoolice;
2. băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202;
3. alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.
k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, precum şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202”

Cota redusă de 5% se va aplica, printre altele, și pentru:

„b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, cinematografe, spectacole organizate de instituțiile publice ale statului/autorităților publice/instituțiilor publice”, potrivit proiectului.

Aceste prevederile vor intra în vigoare la 1 octombrie.

Proiectul prevede și introducerea unui impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Spre exemplu, acesta se aplică pentru locuințele și autoturismele scumpe. Documentul anunță și reducerea numărului total al posturilor de demnitate publică. Se dorește reducerea cu cel puțin 25% până pe data de 1 ianuarie 2024.

Proiectul prevede și desființarea sau reorganizarea anumitor instituții.

„Prevederile […] se aplică și structurilor teritoriale organizate ca birouri/servicii care beneficiază de autonomie funcțională, prin care se desfășoară activități de uz și interes public la nivel teritorial și se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea unui ordonator de credite prin reorganizarea acestora ca servicii teritoriale având normativul de personal, prin excepție de la precederile art.XXI, alin.(2), aprobat prin memorandum aprobat în Guvernul României la propunerea ordonatorilor principali de credite, fără ca reorganizarea să conducă la creșterea cheltuielilor de personal la nivelul ordonatorului de credite în subordinea/coordonarea/autoritatea căruia se află acestea”, prevede proiectul.

Totodată Guvernul dorește și ca indemnizațiile de hrană să fie acordate doar pentru personalul cu venituri nete lunare sub 14.000 lei (față de 8.000 lei anterior).

Vă invităm să consultați documentul integral AICI!