Procedura privind sistemul RO e-Transport, publicată la finalul săptămânii trecute după ce proiectul de ordin a fost lansat în luna mai, confirmă restrângerea semnificativă a sferei de aplicare, acoperind doar vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și doar dacă acestea transportă bunuri cu risc fiscal mai mari de 500 kg sau având valoarea totală a bunurilor mai mare de 10.000 lei aferentă cel puțin unei relații comerciale.

În același timp, aplicarea sancțiunilor aferente neutilizării sistemului RO e-Transport (detaliate în cuprinsul OUG nr. 41/2022) a fost amânată până la 30 septembrie 2022, printr-o Ordonanță fulger publicată la sfârșitul săptămânii trecute.

Ținând cont de această nouă perspectivă, companiile trebuie să analizeze în ce măsură transporturile pe care le desfășoară îndeplinesc condițiile menționate mai sus, caz în care vor trebui să raporteze detalii privind transportul bunurilor în sistemul național RO e-Transport și să obțină numărul unic de identificare (UIT), utilizat ca referință în cadrul sistemului și care trebuie deținut pe toată durata transportului.

Tot ce trebuie să știm depre RO e-Transport

În ceea ce privește implementarea efectivă, apreciem că modalitatea de acces RO e-Transport este similară cu modul de acces și transmitere a informațiilor în sistemul național RO e-Factura, respectiv:

  • RO e-Transport se va accesa prin intermediul SPV;
  • Declararea informațiilor se va putea efectua prin utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor sau prin utilizarea unei serii de microservicii expuse sub forma unui API prin interconectarea aplicației emitentului/declarantului cu Sistemul RO e-Transport (documentația tehnică fiind publicată pe site-ul oficial al Ministerului de Finanțe);
  • Raportarea datelor va presupune transmiterea unui fișier XML având structura conformă cu cea publicată de Ministerul de Finanțe – fișier care va fi supus la două tipuri de validări: Verificare și validare privind structura și sintaxa, respectiv verificare semantică.
  • Fișierelor .xml ce îndeplinesc regulile de validare i se vor aplica semnătura electronică a Ministerului de Finanțe;
  • Exemplarul original al declarației se consideră a fi fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip;
  • În situația în care sunt identificate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate.

De asemenea, merită menționat că se vor declara în RO e-Transport inclusiv transporturi ce conțin atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte tipuri de bunuri, fiind generat un singur cod UIT pentru întreg transportul. De asemenea, în cazul unui transport grupat, codurile UIT atribuite prin declararea datelor în sistemul RO e-Transport vor fi preluate pe fiecare document de transport aferent fiecărei relații comerciale.

În subsidiar, celelalte două proiecte importante de digitalizare în curs de implementare ating o bornă importantă în luna iulie.

Pe 1 iulie a intrat în vigoare obligativitatea RO e-Factura

La 1 iulie a intrat în vigoare obligativitatea RO e-Factura pe relația B2G și totodată a demarat monitorizarea prin sistemul RO e-Factura a anumitor produse cu risc fiscal ridicat comercializate pe relația B2B. România intenționează să extindă aplicabilitatea sistemului RO e-Factura la nivel generalizat B2B aspect care face obiectul derogării Comisiei Europene.

Separat, la sfârșit de iulie se încheie perioada de grație de 6 luni oferită primului val de companii ce are obligația depunerii declarației periodice SAF-T (marii contribuabili care se aflau în această categorie și în anul 2021). 

Practica ne arată că este nevoie de timp suplimentar de pregătire pentru o implementare corespunzătoare, completă și armonioasă a acestor proiecte de digitalizare, atât din perspectiva limitărilor tehnice existente la nivelul companiilor, cât și din perspectiva unor clarificări necesare din partea ANAF.

Însă, în mod cert, toate părțile implicate intră în linie dreaptă către noua paradigmă de lucru și raportare fiscală, care promite o serie de avantaje recunoscute deja la nivelul celorlalte State Membre în care digitalizarea administrațiilor publice a devenit realitate.