Așadar Guvernul dorește să implementeze un nou sistem de pensii diferit de Pilonul I (pensie de stat), Pilonul II (pensie administrată privat) și Pilonul III (pensie facultativă), contribuția lunară maximă fiind de o treime din salariul brut. Este vorba despre sistemul de „pensii ocupaționale”. În momentul de față, legea se află în circuit de avizare în Guvern, urmând să ajungă pe masa Executivului pentru a fi adoptată și trimisă Parlamentului.

Este important de precizat totuși că pensia ocupațională va fi facultativă.

„Contribuţia poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fără a depăşi, împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea, jumătate din salarii, respectiv din veniturile asimilate. Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator”, se arată în proiect, conform stiripesurse.

Legea elaborată de Ministerul Muncii mai spune că valoarea lunară a contribuției urmează să fie negociată de doritori fie cu angajatorul fie direct cu firmele care administrează un fond de pensii ocupaționale.

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile proprii la un fond de pensii ocupaționale, fără niciun fel de sancţiune.

De asemenea, angajatorul nu poate reține contribuții pentru pensie ocupațională fără acordul scris al angajatului și angajatul nu poate fi condiționat la angajare de semnarea unui asemenea acord. În schimb, angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale.

Participantul este proprietarul activului personal din contul său, în condițiile prevăzute în schema de pensii ocupaționale. Activul personal este insesizabil, nu poate fi gajat sau cesionat și nu poate face obiectul unor măsuri de executare silită sau al unor măsuri asigurătorii, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se instituie.

 

Participantul are dreptul la o pensie ocupațională de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii sau conform legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale.

Participantul al cărui activ personal nu este suficient pentru acordarea unei pensii ocupaționale primeşte o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

Dacă un participant moare înainte de pensionare, contravaloarea activului personal se distribuie beneficiarilor, conform actului de succesiune.

Firmele care vor gestiona fondurile de pensii ocupaționale vor reține un comision.