Oficialul a făcut o vizită de lucru atât pe șantierele viitoarei autostrăzi Sibiu – Pitești, precum și pe lotul 3 al autostrăzii Orăştie – Sibiu, împreună cu o echipă de specialişti din cadrul CNADNR. Pe amplasamentul autostrăzii Sibiu – Pitești, ministrul Dan Costescu a verificat stadiul realizării studiilor de teren, precum și avansarea investigațiilor geotehnice necesare Studiului de Fezabilitate.

În prezent se execută foraje pe Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa (15 km) şi Secţiunea 5  Piteşti – Curtea de Argeş (30 km). La execuţia lucrărilor sunt mobilizate 4 echipe la forajele geotehnice cu echipament semimecanizat şi 3 echipe la forajele geotehnice cu echipament mecanizat. Până astăzi au fost realizate 81 foraje din 200 estimate pe Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa și 95 de foraje din 349 estimate pe Secţiunea 5  Piteşti – Curtea de Argeş.

Finalizarea forajelor, efectuarea testelor de laborator şi întocmirera studiului geotehnic pe Secţiunile 1 şi 5 au ca termen de realizare luna iulie a acestui an.

După execuția forajelor şi sondajelor pe fiecare secţiune în parte se vor face analize de laborator pentru întocmirea studiului geotehnic. Studiul geotehnic, studiile de trafic, hidrologic, topografic, arheologic, de impact asupra mediului, precum și analiza cost – beneficiu vor sta la baza întocmiriii studiului de fezabilitate.

În ceea ce privește lotul 3 al autostrăzii Orăştie – Sibiu, încă de săptămâna trecută a început organizarea de şantier pentru refacerea sectorului. CNADNR a mobilizat utilajele, specialiștii și echipele de muncitori pentru demararea lucrărilor.

Până în prezent, au fost executate lucrări de drenări şi scurgere a apei. Următoarele etape sunt: terasarea și drenarea cu piatră brută, consolidarea și stabilizarea terenului, reconstrucția corectă în conformitate cu proiectul inițial aprobat, realizarea lucrărilor de drenaj și colectare a apelor la suprafață.

„Proiectul pentru cei 200 m dintre Săliște și Cunța a fost unul deosebit deoarece provocarea proiectantului a fost să pună în comun soluțiile sale cu soluțiile inițiale ale autostrăzii pentru a putea funcționa împreună. A reușit această fază, ne-am stabilizat la o soluție și a început deja și implementarea ei”,a spus Dan Costescu.