Ministrul Sănătăţii le-a transmis reprezentanţilor CFM că anul 2013 va fi anul schimbărilor majore în sistemul sanitar. Ministrul a precizat că şi-a propus o reformă profundă în sistemul sanitar, care să asigure în primul rând creşterea calităţii serviciilor medicale, îmbunătăţirea indicatorilor specifici domeniului, cât şi reechilibrarea economică a domeniului sănătăţii, subliniind că, pentru atingerea acestor obiective, a fost gândită o reaşezare a componentelor sistemului de sănătate. Astfel, s-a gândit utilizarea unui tarif pe caz ponderat în funcţie de rolul pe care spitalele îl au în asigurarea sănătăţii populaţiei.

De asemenea, pentru eficientizarea sistemului de sănătate, conducerea MS a hotărât creşterea fondurilor alocate ambulatoriului de specialitate cu 50%, pentru a cointeresa medicii din ambulator să dea consultaţii la cât mai mulţi pacienţi şi astfel, ambulatoriul să reprezinte un filtru eficient pentru internările nejustificate în cazurile care pot fi tratate în afara spitalului.

În ceea ce priveşte salarizarea personalului medical, o temă adusă în discuţie de reprezentanţii Camerei Federative a Medicilor, ministrul Sănătăţii le-a transmis acestora că buna funcţionare a domeniului medical impune recunoaşterea meritelor pe baza performanţei şi competitivităţii.

De aceea, ministrul Sănătăţii i-a invitat pe reprezentanţii Camerei Federative a Medicilor să ia parte la întâlnirile grupului de lucru, constituit la nivelul ministerului, care lucrează asupra unei noi legi de salarizare a personalului medical, astfel încât medicii să fie scoşi din grila bugetară şi plătiţi în funcţie de performanţă.