Cea mai mare parte a resurselor gestionate de MMFPSPV pentru aceste beneficii de asistenţă socială a fost direcţionată în primele trei luni către alocaţia de stat pentru copii: 30,1%, alocaţie, de care au beneficiat 3.728.938 copii.

Beneficiile de asistenţă socială acordate persoanelor cu handicap au avut o pondere de 28% în totalul beneficiilor de asistenţă socială, numărul de beneficiari fiind de circa 704.000 persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu.

O pondere mare în cheltuielile pentru beneficiile sociale (19,1%) au avut-o sumele cheltuite pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente persoanelor beneficiare de această indemnizaţie, precum şi indemnizaţiilor şi sprijinului pentru creşterea copilului acordate persoanelor cu handicap. De acest program au beneficiat 146.795 familii.

Pentru programul de garantare a unui venit minim, ce cuprinde plata ajutoarelor sociale pentru asigurarea venitului minim garantat, contribuţiilor pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor pentru familiile beneficiare de venit minim garantat şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente persoanelor din aceste familii, s-a cheltuit 8,4% din suma totală a beneficiilor de asistenţă socială acordate în trimestrul I 2015. Numărul mediu lunar de beneficiari ai programului a fost de 255.213 familii, care au cuprins circa 648.000 persoane.

În ceea ce priveşte alocaţia de susţinere a familiei, acordată pentru 263.049 familii din care au făcut parte circa 517.000 copii, s-au plătit 5,8% din totalul cheltuielilor cu beneficiile de asistenţă socială din trimestrul I 2015.

Sumele cheltuite pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei au reprezentat 2,5% din totalul sumelor cheltuite cu beneficiile sociale în trimestrul I 2015; de acestea au beneficiat circa 316.000 de familii sau persoane singure.

Pentru plata stimulentelor de inserţie, acordate pentru 35.845 persoane care ar fi avut dreptul la indemnizaţia de creştere a copilului şi care au desfăşurat o activitate profesională în trimestrul I 2015, sumele cheltuite au reprezentat 2,5% din totalul beneficiilor de asistenţă socială.

În total, beneficiile de asistenţă socială bazate pe testarea mijloacelor de trai (programele de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi alocaţiile de susţinere a familiei), respectiv adresate categoriilor de populaţie cu riscul cel mai mare de sărăcie şi excluziune socială, au reprezentat 16,7% din sumele cheltuite cu beneficiile de asistenţă socială.

Conform datelor Ministerului Muncii, în primul trimestru s-a cheltuit pentru beneficiile de asistenţă socială mai mult cu 199,500 milioane lei, ceea ce înseamnă o creştere de 9,8%. Creşterea se datorează în cea mai mare parte majorării sumelor cheltuite pentru alocaţiile de plasament (care au crescut de şase ori), pentru alocaţiile de susţinere a familiei (care s-au dublat) şi pentru beneficiile plătite persoanelor cu handicap (care au crescut cu aproape 16%), datorită majorării cuantumului acestora. AGERPRES