Pentru derularea acestui Fond, MADR, printr-o procedură de achiziţie publică transparentă, va desemna băncile comerciale care vor primi sume din Fond şi vor acorda credite beneficiarilor FEADR, se arată în Nota de fundamentare a OUG.

Sumele alocate vor fi puse efectiv la dispoziţia băncilor comerciale numai după încheierea unei convenţii cu acestea şi aprobarea creditului pentru fiecare beneficiar FEADR. În plus, la sumele transferate efectiv, băncile vor plăti anual o dobândă la nivelul randamentului practicat de Ministerul Finanţelor Publice pentru titlurile de stat/obligaţiuni de stat pe zece ani.

Nivelul dobânzii practicate de băncile comerciale pentru beneficiarii privaţi va fi cel rezultat în ofertă şi specificat în convenţia încheiată cu MADR. Suplimentar la aceasta, pentru stabilirea dobânzilor datorate de beneficiari pentru creditele aprobate, se va adăuga marja de operare a fiecărei instituţii de credit, în calitate de gestionar al fondului de creditare, sens în care vor fi selectate băncile comerciale cu cele mai mici marje de operare. Dobânda se va calcula lunar şi se va plăti de către beneficiarii creditelor începând cu momentul obţinerii de venituri din investiţie.

Creditul va avea o perioada de graţie între 1 şi 5 ani şi se va rambursa în maxim 10 ani. Sumele alocate din Fond se vor restitui către MADR pe măsura rambursării creditelor, conform graficelor de rambursare anexate contractelor de credit încheiate cu beneficiarii. Sumele accesate din Fond şi dobânzile aferente vor fi restituite MADR de gestionarii Fondului şi în cazul nerecuperării integrale sau recuperării parţiale a creditelor acordate beneficiarilor, se mai arată în Notă.

Iniţiatorul arată că principala cauză care a condus la creşterea semnificativă a problemelor de ordin financiar pe care le întâmpină operatorii economici din România, şi implicit beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, o constituie criza economico-financiară mondială.
“Statisticile şi sondajele întreprinse în ultima perioadă, confirmă faptul că foarte multe întreprinderi, în special IMM-uri nou înfiinţate, sunt afectate de criza economică actuală. Această realitate are un impact negativ şi asupra beneficiarilor PNDR, care deşi ar avea posibilitatea de a beneficia de sprijin nerambursabil pentru dezvoltarea afacerilor, întâmpină greutăţi în obţinerea creditelor necesare demarării unei astfel de investiţii, 30,51% din IMM-uri confruntându-se cu această dificultate.

Costurile mari ale creditelor au o medie de 3,13, iar accesul la creditare o medie de 2,89, rezultă din datele Ministerului Economiei, în ceea ce priveşte intensitatea dificultăţilor legate de creditare, pe o scară de la 1 la 5. O bună parte din beneficiarii eligibili ai măsurilor de investiţii private din PNDR, care au încheiat contracte de finanţare cu APDRP sunt întreprinderi nou înfiinţate care nu pot îndeplini cerinţele băncilor comerciale pentru obţinerea finanţării necesare realizării proiectului”, se mai arată în document.