Guvernul a creat cadrul normativ ce vine cu o măsură alternativă pentru creșterea veniturilor salariaților actuali când vor fi la pensie. Astfel, Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale dă posibilitatea angajatorilor să înființeze scheme și fonduri de pensii ocupaționale.

Patru proiecte normative

În context, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF are puse în prezent în dezbatere publică patru proiecte de norme pentru a stabili cadrul legal în care va funcționa sistemul de pensii suplimentare ce pot fi oferite de angajatori salariaților proprii, respectiv pensiile ocupaționale.

Este vorba despre proiectele ce își propun să reglementeze autorizarea fondului de pensii ocupaționale, autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale, normele privind prospectul fondului de pensii ocupaționale, respectiv capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale.

Pe scurt, toate aspectele concrete legate de activitatea unui fond de pensii, pentru a crea cadrul legislativ care să permită aplicarea Legii nr.1 /2020.

Administratorul reprezintă juridic fondul de pensii

ASF stipulează, în cadrul celor patru proiecte, că fondurile de pensii vor fi constituite pe bază de contract de societate, iar inițiativa constituirii fondului va aparține unui administrator autorizat, ce se va ocupa, de altfel, și de întocmirea contractului în formă scrisă.

Astfel, fondurile de pensii ocupaționale vor putea fi administrate de societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat.

În consecință, un fond de pensii se va putea organiza doar la inițiativa unui administrator autorizat.

”Prin contractul de administrare, angajatorul împuternicește administratorul să
reprezinte fondul de pensii ocupaționale în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor
judecătorești”, precizează normele ASF.

Pensia ocupațională va fi facultativă

Iar capitalului social minim ce va fi necesar pentru desfășurarea activității de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale va fi echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane de euro, conform ASF.

Trebuie menționat că pensia ocupațională va fi facultativă, iar schema de pensii va fi stabilită de fiecare angajator care consideră că are capacitatea financiară să ofere astfel de beneficii salariaților.

Contribuțiile la fondul de pensii ocupaționale vor avea două componente, și anume contribuția angajatorului și cea a salariatului.

Nevoia de facilități fiscale

Dacă va decide să ofere aceste pensii ocupaționale, un angajator va trebui să ofere pensia tuturor salariaților săi și să vireze contribuțiile necesare.

Specialiștii apreciază însă că este nevoie de facilități fiscale pentru ca actul normativ să se dovedească atractiv pentru salariați și angajatori.

Pentru ca pensiile ocupaționale să devină atractive în ceea ce-i privește pe angajatori, este nevoie să se facă o corelație/derogare de la Codul fiscal, astfel ca sumele plătite de angajator să fie asimilate veniturilor din salarii supuse tuturor contribuțiilor sociale obligatorii, impozitului pe venit și CAM.

În caz contrar, rămâne de văzut câți angajatori vor decide să înființeze fonduri de pensii ocupaționale.