Mai mult, de câştigat au doar cei cu afaceri profitabile, cei cu pierderi sau cu investiţii majore care trebuie amortizate fiind dezavantajaţi. Plecând de la aceste observaţii, Mielu Dobrin, preşedinte al Consiliului de Administraţie al THR Marea Neagră SA, una din cele mai mari societăţi de turism din România, consideră că legea este neconstituţională. „Legea nr. 170/2016, în ansamblul său, încalca dispoziţiile art. 56 alin. 2 din Constituţie, ceea ce generează, în mod implicit, atât o nesocotire a principiului proportionalităţii şi echităţii reglementat în cuprinsul prevederilor art. 53 din Legea fundamentală, cât şi o încălcare a principiului înscris în cuprinsul art. 45 coroborat cu art. 135 alin. 2 lit. a din Constituţie”, susţine Mielu Dobrin.

Articolul 56, alin. 2 din Constitutie reglementează principiul egalităţii în materie fiscală. Astfel, „sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”.

„În esenţă, acest principiu statuează obligaţia, al carei titular este legiuitorul, de a stabili, în mod just şi echitabil, obligaţiile fiscale în sarcina contribuabililor. Acest principiu se află într-o directă şi necondiţionată legătura cu principiul egalităţii în drepturi, precum şi cu caracterul expres social al statului, astfel cum este acesta expres prevăzut în cuprinsul art. 1 alin. 3 din Constituţie”, explică Mielu Dobrin.

Punctul de plecare în analiza neconstitutionalităţii Legii impozitului specific, arată preşedintele CA al THR Marea Neagră, l-ar constitui conţinutul art. 1 din Lege, care reglementează caracterul derogatoriu de la Codul fiscal al actului normativ. „Acest sistem de impunere fiscală, derogatoriu de la Codul Fiscal, este de natura a genera, pe de-o parte, fragmentarea legislaţiei fiscale, iar, pe de altă parte, de a determina, în lipsa oricărui fundament juridic, un grad de îndatorare mult mai mare, în sarcina doar a unei categorii de contribuabili, aceasta îndatorare diferenţiată fiind impusa independent de gradul de profitabilitate al activitatii economice desfăşurate de contribuabil şi chiar independent de realizarea sau nu a unui venit de către contribuabil”, argumentează Mielu Dobrin. Mai mult, acesta se mai bazează şi pe practica Curtii Constituţionale, care ar arăta că natura veniturilor sau a activitatii economice generatoare de venituri nu pot constitui un criteriu pentru instituirea unei reglementări fiscale diferite. „Practica CCR este constantă în a aprecia că o reglementare care este de natură a genera, în practică, obligarea contribuabilului a plăti o contribuţie mai mare decât însăşi veniturile pe care le realizează, constituie o prevedere incompatibilă cu asigurarea proportionalităţii şi caracterului rezonabil al sarcinii fiscale”, mai susţine Mielu Dobrin. Modul de calcul al impozitului specific este considerat de preşedintele CA THR Marea Neagră, la rândul său, arbitrar, deoarece nu ar ţine cont de realităţile economice din industriile la care se aplică.  

Alte articole din Constituţie pe care le-ar încălca legea

Mielu Dobrin mai arată că, pe lângă articolul 56 alin 2 din Constituţie, legea impozitului specific ar mai încălca şi articolul 53, dar şi art. 45 coroborat cu art. 135 alin. 2. Primul reglementează principiul proporţionalităţii normei juridice, potrivit căruia orice reglementare adoptată, care afecteaza drepturile persoanelor, trebuie sa fie corespunzatoare atingerii unui scop legitim. Articolul 45 din Constitutie statuează că „accesul liber al persoanei la o activitate economică, liberă iniţiativa şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate”, în timp ce art. 135 alin. 2 prevede că „statul trebuie sa asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie”. „Nu în ultimul rând, considerăm că, date fiind efectele generate cu ocazia adoptării sale, respectiv creşterea gradului de îndatorare doar a unei categorii de contribuabili, pe baza unor criterii arbitrare şi de diferenţiere artificială, care nesocotesc principiul egalităţii în materie fiscală şi cel al proportionalităţii normei juridice, Legea nr. 170/2016 încalcă prevederile art. 44 alin. 2 teza I coroborat cu cele ale art. 136 alin. 5 din Constituţie”, încheie Mielu Dobrin.