Ministerul precizează că strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale a fost revizuită pentru perioada 2017-2019 pentru a fi în concordanţă cu indicatorii bugetari prevazuţi în Strategia Fiscal-Bugetară pe termen mediu şi completează documentul strategic anterior. 

Conform sursei citate, principalele obiective ale MFP în administrarea datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2017-2019 sunt dezvoltarea pieţei interne a titlurilor de stat, limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale şi asigurarea necesarului de finanţare a administraţiei publice centrale, pe fondul minimizării costurilor pe termen mediu şi lung. 

'Ministerul Finanţelor Publice decide selectarea surselor de finanţare şi a momentelor de emisiune în funcţie de cadrul macroeconomic şi de evoluţiile pieţelor financiare. În prezent, rezerva în valută este de circa 6,3 miliarde euro şi este pusă la dispoziţia Trezoreriei Statului în scop prudenţial, pentru a limita riscul de refinanţare. Dezvoltarea pieţei interne a titlurilor de stat este un obiectiv strategic şi urmăreşte creşterea eficienţei acestui segment, îmbunătăţirea lichidităţii şi diversificarea bazei de investitori. Pentru creşterea accesibilităţii persoanelor fizice la cumpărarea titlurilor de stat, se va introduce Programul Tezaur, prin intermediul căruia populaţia va putea subscrie certificate de trezorerie la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, şi se va continua Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat pentru populaţie prin intermediul pieţei bursiere', menţionează sursa citată. 

Conform MFP. în perioada 2017-2019, România îşi va acoperi necesităţile de finanţare prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piaţa internă, prin emiterea de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital şi, în completare, prin contractarea de împrumuturi externe de la creditori oficiali (instituţii financiare internaţionale), în condiţii avantajoase pentru statul român.

AGERPRES