În şedinţa de vineri, Guvernul va adopta o hotărâre pentru “modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia”. Proiectul de act normativ stabileşte că, la nivelul aparatului central al ministerului, pentru o mai bună coordonare, activitatea de control se organizează separat de cea de inspecţii de stat. Astfel, se înfiinţează Direcţia generală control şi antifraudă, care va reuni toate structurile de control din cadrul ministerului şi Direcţia Inspecţii de stat, structură cu caracter pur tehnic( În prezent, activităţile de control şi inspecţii din cadrul MADR  sunt reunite într-o singură structură condusă de un director general-n.red)).

De asemenea, ca urmare Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul va stabili că activităţile din domeniul de antigrindină şi creştere a precipitaţiilor vor fi organizate la nivel de direcţie generală, în subordinea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale( Până acum, Direcţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor funcţiona în cadrul Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene).

Totodată se desfiinţează Direcţia generală politici în sectorul vegetal şi Direcţia generală politici în zootehnie şi industria alimentară şi se înfiinţează Direcţia generală politici agricole şi strategii şi Direcţia generală industrie alimentară. “Măsurile adoptate prin prezentul proiect de act normativ nu implică un efort financiar suplimentar întrucât reorganizarea unor activităţi de la nivelul ministerului se realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul în curs”- se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.