Creşterea numărului de participanţi la fondurile de pensii private a încetinit în ultimile trei luni datorită creşterii numărului de şomeri, conform buletinului trimestrial emis de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Activele fondurilor administrate privat (Pilonul II şi III) au atins cifra de 536 de milioane de euro.

Valoarea activelor nete a celor 12 fonduri de pensii administrate privat s-a dublat faţă de decembrie 2008, atingând cifra de 475 milioane euro, în creştere cu 27 la sută faţă de iunie şi cu 66 la sută faţă de martie 2009.

Numărul participanţilor la fondurile de pensii din Pilonul II a crescut cu 2,2 la sută în trimestrul III faţă de cel precedent. Dintre participanţii care au contribuit la fondurile de pensii în perioada evaluată, 61 la sută aveau până în 35 de ani, iar 39 la sută aveau peste 35 de ani.

În ultimile trei luni, activele fondurilor din Pilonul II au fost investite în majoritate în titluri de stat şi obligaţiuni ale organizmelor străine, majoritatea – 81 la sută – fiind plasate în ţară, iar restul de 19 la sută reprezentând investiţii externe.

Pentru cele 13 fonduri din Pilonul III, numărul participanţilor a crescut cu 5 la sută faţă de semestrul precedent. Activităţile economice cel mai bine reprezentate în Pilonul III sunt intermedierile financiare cu 23 la sută şi industria cu 13 la sută, iar cel slab reprezentate au fost agricultura şi serviciile hoteliere cu sub 1 la sută.

Activele fondurilor din Pilonul III sunt plasate în proporţie de 90 la sută în ţară, doar 10 la sută reprezentând investiţii externe.