Guvernul a decis să abroge dispoziţiile privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale cuprinse în OG nr.10/2015.

„Măsura este justificată deoarece în prezent operatorii economici din România sunt dotaţi cu aparate de marcat electronice fiscale moderne, în majoritate, conectate la sistemul informatic al ANAF, şi transmit zilnic informaţii privind încasările realizate de comercianţi”, se explică în comunicat.

Loteria bonurilor fiscale a fost suspendată în anul 2020, la intrarea în starea de urgență cauzată de pandemia de coronavirus. Pe 10 iunie, potrivit unui proiect de ordonanță aflat în dezbatere la Ministerul Finanțelor, s-a aflat că loteria bonurilor urma să fie desființată, pe motiv că s-ar cheltui în mod nejustificat bani de la stat și de asemenea, nu își mai îndeplinește scopul pentru care a fost creată.

„Având în vedere faptul că, față de condițiile existente la data la care a fost reglementată organizarea Loteriei bonurilor fiscale, în prezent, operatorii economici din România sunt dotați cu aparate de marcat electronice fiscale, care au fost, în cea mai mare parte, conectate la sistemul informatic al ANAF și transmit zilnic informații privind încasările realizate de comercianți, ceea ce permite administrației fiscale să identifice situațiile de neconformare și, totodată, selectarea eficientă a contribuabililor în vederea efectuării de controale operative în scopul combaterii evaziunii fiscale, ținând cont că, prin raportare la noile realități și metode de control specifice digitalizării.”, potrivit OUG.

Loteria bonurilor nu mai este o metodă de combatere a evaziunii fiscale

Proiectul de ordonanță aflat în dezbatere la Ministerul Finanțelor arată că loteria bonurilor fiscale nu mai reprezintă o metodă eficientă de combatere a evaziunii fiscale.

„Loteria bonurilor fiscale nu mai reprezintă o metodă eficientă de combatere a evaziunii fiscale, ținând seama și de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe negative în sensul că ar conduce la cheltuirea nejustificată a resurselor bugetare necesare pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, tocmai într-o conjunctură economică și politică ce reclamă administrarea prudentă a resurselor bugetare.”, se arată în OUG.

Motivul emiterii actului normativ ține cont de necesitatea susținerii resurselor financiare ale contribuabililor, pe de o parte, și asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat, pe de altă parte, precum și necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanșarea procedurilor de insolvență sau faliment.

Pentru a fi aplicat, proiectul de OUG trebuie publicat în Monitorul Oficial.