Programul Leonardo da Vinci a fost initiat de catre Comisia Europeana in anul 1994, fiind conceput ca un sistem comunitar de cooperare transnational in domeniul educatiei si formarii profesionale. Romania a fost admisa ca partener cu drepturi depline de-abia la 1 septembrie 1997. Incepand cu aceasta data insa, finantarea proiectelor romanesti din bugetul programului a fost de 4,5 milioane ECU.
Ca urmare a rezultatelor favorabile obtinute si pentru a asigura articularea si completarea initiativelor tarilor europene in formarea profesionala, Consiliul Uniunii Europene a decis implementarea celei de-a doua faze a Programului Leonardo da Vinci (PLV II). Aceasta se va desfasura intre 1 ianuarie 2000 si decembrie 2006, adresandu-se tuturor organismelor si institutiilor publice/private care intervin sau sunt interesate de activitatea de formare profesionala. Singurele conditii impuse se refera la capacitatea solicitantilor de a face dovada personalitatii juridice, a stabilitatii structurale si a garantiilor financiare. Grupurile-tinta asupra carora se indreapta proiectele sunt: elevii din scolile profesionale si liceele industriale; studenti/absolventi ai invatamantului superior; muncitori cu varsta maxima de 28 ani; persoane defavorizate pe piata muncii; formatori/persoane care lucreaza in gestionarea si planificarea formarii profesionale a fortei de munca.
Obiectivele programului Leonardo
Toate aceste categorii de persoane pot participa la un proiect Leonardo numai in cadrul unui proiect initiat de una dintre institutiile carora li se adreseaza programul si care au calitatea de promotor sau partener: intreprinderi si institutii (publice sau private), parteneri sociali (patronat, sindicate), organisme pentru formare profesionala, organizatii neguvernamentale, universitati, institutii de invatamant superior si institutii de invatamant vocational, autoritati publice, centre de cercetare. Obiectivele Programului Leonardo vizeaza, in principiu:
l dezvoltarea aptitudinilor si competentelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflate in formare profesionala;
l formarea profesionala prin alternanta si ucenicie, pentru a facilita insertia si reinsertia profesionala;
l ameliorarea calitatii si incurajarea accesului la formarea profesionala continua, in concordanta cu evolutiile sociale si economice viitoare;
l articularea formarii profesionale initiale si formarii continue si dezvoltarea formarii profesionale pe parcursul intregii vieti;
l promovarea si intarirea contributiei formarii profesionale la procesul de inovare, pentru a ameliora competitivitatea si spiritul antreprenorial, in scopul crearii de noi locuri de munca.
Participarea se poate face printr-unul dintre proiectele cuprinse in masurile programului. Propunerea
unui proiect poate fi prezentata de un promotor, care va reprezenta oficial grupul de parteneri reuniti. Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie sa contribuie la realizarea unuia sau mai multor obiective ale PLV II; sa aiba un caracter transnational, adica sa asocieze parteneri din cel putin trei tari participante, dintre care cel putin una trebuie sa fie din Uniunea Europeana (cu exceptia anumitor proiecte de schimburi si plasamente sau lingvistice, in care sunt suficienti doi parteneri); sa raspunda criteriilor tehnice impuse.
Procedura dupa care o propunere va fi evaluata si selectionata depinde de tipul proiectului si de masura specifica PLV II in care se incadreaza.
Suma alocata pentru cea de-a doua faza a PLV este de 1.150 milioane euro. Contributia Uniunii Europene la finantarea proiectelor poate reprezenta intre 50% si 100% din cheltuieli, in functie de tipul acestora.             
Informatii suplimentare la Centrul National pentru Programul Leonardo da Vinci, Universitatea Politehnica,
Rectorat R 518, Bucuresti,
Tel.: 410.3757; 410.32.13