Potrivit noii reglementări, spune Boiana Berchi, Partener McGregor & Partners, în primul rând, beneficiarii schemei de ajutor de stat care au primit un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene sau un ajutor mai mare decât cel cuvenit în mod legal sau nu mai îndeplinesc condițiile legale de eligibilitate pentru schema de ajutor de stat, vor fi obligați la rambursarea ajutorului primit.

Guvernul vine în completarea schemei de ajutor de stat privind consumatorii energointensivi, stabilind un mecanism de monitorizare anuală a beneficiarilor acestei scheme, de către Ministerul Economiei, ”sub aspectul îndeplinirii şi menținerii de către aceștia, a criteriilor şi condițiilor de eligibilitate legale pe toată durata de valabilitate a schemei de ajutor”, adaugă Berchi. Verificarea va fi făcută în baza documentației pe care beneficiarii au obligația să o depună până la data de 31 mai a fiecărui an în care beneficiază de schema de ajutor.

Dacă Ministerul Economiei constată că beneficiarul a primit anterior un ajutor ilegal, va suspenda schema de ajutor până când beneficiarul rambursează ajutorul ilegal şi incompatibil, precum şi dobânda de recuperare aferentă.
În situația în care beneficiarul a primit un ajutor mai mare decât cel cuvenit în mod legal, acesta va fi obligat la rambursarea excedentului până cel târziu în data de 1 iulie a anului următor.

În cazul în care se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte criteriile de eligibilitate, ajutorul de stat va înceta, iar Ministerul Economiei va lua măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la data la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii.

Alte modificări aduse de HG 1104/2014 se referă la suplimentarea documentației solicitate potențialilor consumatori pentru a accede la schema de ajutor de stat, venind în sprijinul criteriilor de eligibilitate. Astfel, consumatorii energointensivi interesați de schema de ajutor vor depune suplimentar documente care să ateste: încadrarea în procentele de electro-intensitatea; umărul angajaţilor şi încheierea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ.

”Completările aduse rezolvă, într-adevăr, câteva lacune ale versiunii inițiale a schemei de ajutor de stat. Reglementările privind instituirea unui mecanism de monitorizare anuală de către autoritățile competente şi suplimentarea documentației justificative pentru solicitanți sunt oportune şi apreciem că vor reduce folosirea în mod abuziv a schemei de sprijin. În aceeași măsură, vedem oportună şi redefinirea unor termeni precum <prețul energiei electrice>, folosit în stabilirea acordării subvenției”, mai spune Boiana Berchi. Acest lucru, continuă ea, face ca schema de ajutor de stat să se adreseze şi consumatorilor energo-intensivi cu activitate sub un an, noile modificări permițându-le acestora să acceseze schema de ajutor pe baza datelor estimate de consum de energie electrică pentru primul an de activitate.

 

Te-ar putea interesa și: