La un an de zile de la publicarea ordonantei i Monitorul Oficial, Parlamentul Rominiei a adoptat, la 29 iunie 2000, Legea nr. 151/2000 prin care se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55, cu unele modificari. Importanta acestei legi rezida i continutul ei, adica i micsorarea sferei de publicitate la produsele din tutun, precum si i coroborarea dispozitiilor Legii nr. 32/1968, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu cele ale Legii nr. 151/2000.
Conform Ordonantei de urgenta nr. 55/1999, sunt interzise toate reclamele la produsele din tutun i salile de spectacole. Una dintre modificarile aduse de lege (articolul 1) este ilocuirea termenului de reclama cu acela de publicitate, itrucit notiunea de publicitate o include si pe aceea de reclama. Legiuitorul, atunci cind mentioneaza locul unde se interzice orice fel de publicitate la produsele din tutun, are i vedere atit incinta de functionare a salilor de spectacole, cit si perioada derularii spectacolului. Totodata, asa cum rezulta si din denumirea ordonantei, i articolul 2 se prevede interzicerea vinzarii produselor din tutun minorilor, adica tinerilor sub 18 ani. Initial, ordonanta de urgenta se limita doar la acest alineat. Prin modificarea suferita cu ocazia adoptarii legii, s-a largit cadrul de aplicare a acesteia. Astfel, este interzisa si oferirea produselor din tutun tinerilor mai sus mentionati. in contextul legii (art. 2, alin. 2) se interzice vinzarea acestor produse „prin automate, la bucata si oferirea gratuita”.
Controlul este i mina directiilor de sanatate
Cei care vor icalca prevederile art. 1 din lege vor fi sanctionati cu amenzi contraventionale cuprinse intre 10 milioane lei si 50 milioane lei, deoarece nerespectarea celor prevazute i articolul sus mentionat constituie contraventie. De asemenea, vor fi sanctionati cei care vor icalca prevederile art. 2, dar cu amenzi mai mici, cuprinse intre 500.000 lei si cinci milioane lei.
De subliniat faptul ca prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32 din 12 noiembrie 1968, care priveste stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile pe care le-a suferit. Cei carora le revine sarcina de a constata existenta contraventiilor, precum si de a aplica sanctiunile mentionate mai sus sunt directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin Inspectia Sanitara de Stat.
intrucit contraventia este prevazuta si sanctionata prin legi, decrete si alte acte normative, este necesar sa detaliem unele aspecte. Baza legala a stabilirii contraventiei o constituie Legea nr. 32 din 1968. Dispozitiile acesteia se itregesc cu dispozitiile Codului de procedura civila, care se vor aplica i mod corespunzator.
Conform Legii nr. 32, contraventia este fapta savirsita cu vinovatie, dar care prezinta un pericol social mai redus decit infractiunea. Contraventiile, conform art. 5, se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda.
Prin avertisment, se atentioneaza contravenientul asupra pericolului faptei savirsite si i se atrage atentia ca i viitor sa respecte dispozitiile legale. Aceasta metoda de sanctionare se poate aplica chiar daca actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu o prevede.
Amenda are un caracter administrativ, ea devenind venit la bugetul de stat. Prin Legea nr. 97/1998 a fost introdus art. 7 indice 1 prin care Guvernul este autorizat sa actualizeze anual limitele amenzilor contraventionale prevazute i acte normative ce contin reglementari cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii.
O alta modalitate de sanctionare este si confiscarea, dar numai i conditiile i care este prevazuta expres i actul normativ. Sunt supuse confiscarii: lucrurile produse prin contraventie; lucrurile care au servit la savirsirea contraventiei, daca sunt ale contravenientului sau lucrurile dobindite prin savirsirea contraventiei, daca nu sunt restituite persoanei vatamate.
Daca o persoana a savirsit mai multe contraventii sanctionate cu amenda, aceasta se va percepe pentru fiecare contraventie i parte. in cazul i care mai multe persoane au participat la savirsirea unei contraventii, amenda se va aplica fiecareia separat.
Minorii scapa mai ieftin
Nu vor constitui contraventii faptele savirsite i stare de legitima aparare, prin constringere, eroare de fapt sau i stare de necesitate sau fapta savirsita de o persoana care, din cauza starii mintale sau a vreunei infirmitati, nu poate raspunde de fapta imputata. De asemenea, fapta savirsita de un minor, sub 14 ani, nu constituie contraventie. Totusi, pentru aceste contraventii, minimul si maximul amenzii se reduc la jumatate din minimul si maximul amenzii stabilite.
Contraventia se constata printr-un proces-verbal icheiat de persoanele prevazute i actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, de primar, de ofiterii sau subofiterii de politie.
Procesul-verbal de constatare a contraventiei trebuie sa cuprinda: data si locul unde este icheiat, numele, prenumele si calitatea celui care il icheie; numele, prenumele, domiciliul, ocupatia si locul de munca al contravenientului, numarul si data actului de identitate al acestuia, cu mentiunea organului care l-a emis; descrierea faptei ce constituie contraventia, cu indicarea datei si orei cind a fost savirsita, indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia. Daca contravenientul se obliga, sub semnatura privata, sa achite i cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator trebuie sa faca mentiune i procesul-verbal. Acesta trebuie semnat pe fiecare pagina de cel care il icheie si de contravenient.
Atrage nulitatea procesului-verbal lipsa din acesta a mentiunilor privind numele si prenumele contravenientului, fapta savirsita si data comiterii acesteia sau semnatura agentului constatator.
Procesul-verbal se comunica i copie contravenientului, iar daca exista parte vatamata si acesteia, i termen de cel mult o luna de la data aplicarii sanctiunii. Daca contravenientul a fost sanctionat cu amenda sau chiar obligat la despagubiri, i se va imina si istiintarea de plata. in cadrul acesteia se va mentiona ca neplata amenzii sau/si despagubirii i termen de 15 zile de la comunicare duce la executare silita. Achitarea amenzii se face la CEC sau la Trezoreria Statului, iar chitanta va fi prezentata agentului constatator sau se va trimite prin posta organului din care face parte agentul constatator.
A