La Senat a fost depusă o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Proiectul își propune să aducă o serie de schimbări în ceea ce privește arendarea terenurilor agricole.

Se pregătesc schimbări privind arendarea terenurilor agricole

Conform propunerii, se dorește modificarea unor articole cheie pentru a asigura o mai mare stabilitate și predictibilitate în relația dintre arendași și arendatori.

Printre principalele modificări se numără instituirea unei durate minime obligatorii pentru contractele de arendare a terenurilor agricole, aceasta fiind propusă să fie de minim 7 ani. Această măsură vine în contextul dificultăților întâmpinate în implementarea legii actuale și are ca scop să ofere atât arendașilor, cât și arendatorilor, o certitudine și o stabilitate pe termen lung.

Justificarea propunerii se bazează pe necesitatea de a asigura un cadru stabil pentru investițiile în terenurile agricole, care sunt esențiale pentru dezvoltarea sectorului agricol. Durata minimă a contractului de arendare este considerată a fi necesară pentru amortizarea investițiilor și pentru a permite accesul la fonduri europene sau la credite bancare.

„Legea nr 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează, la Titlul IX, Capitolul V, Secţiunea 3, regulile particulare în materia arendării. (…) Având în vedere dificultăţile apărute în implementarea legii, dificultăți care afectează atât arendașul cât și arendatorul, prin prezenta inițiativă legislativă se propune modificarea următoarelor articole:

Art. 1873 – prin care se instituie ca durata arendării să fie de minimum 7 ani pentru a asigura o previzibilitate și o stabilitate în această materie.

Durata minimă obligatorie se impune ca urmare a dreptului, cât și a obligației arendașului de a investi în teren, ori orice investiție se face într-un context de stabilitate, fiind imperios necesară o perioadă de amortizare a investițiilor.

Astfel, se urmărește dezvoltarea în domeniul agriculturii, ori dezvoltarea este condiționată de accesarea de fonduri europene, de contractarea creditelor bancare, de investiții pe termen mediu şi lung, toate acestea impunând o stabilitate care se poate asigura doar prin impunerea unei durate minime a contractelor de arendare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Proiectul de lege a fost depus deja la Senat

Ce alte modificări sunt prevăzute în propunere legislativă?

Propunerea vizează modificări importante, cum ar fi clarificarea condițiilor pentru încheierea contractelor de schimb a terenurilor agricole și abrogarea unor prevederi referitoare la durata contractului de arendare.

Inițiativa legislativă a fost însoțită de o notă de fundamentare detaliată, care argumentează necesitatea schimbărilor propuse și impactul pozitiv pe care acestea ar putea să-l aibă asupra sectorului agricol.

„Art.1847 – propunerea este justificată de rațiunea avută în vedere la încheierea contractelor de schimb a terenurilor agricole şi anume comasarea terenurilor ce implică o eficiență economică ridicată și o producție crescută, spre deosebire de fragmentarea terenurilor exploatate. Cu cât suprafaţa exploatată este mai comasată, mai întinsă şi cu o formă geometrică mai regulată, cu atât mai mult se poate configura un plan al culturilor ştiinţific fundamentat. De asemenea, creşte controlul asupra lucrărilor agricole, culturilor şi recoltelor.

Propunerea vine în scop de clarificare, urmare a calificărilor date în practică operaţiunilor de schimb a terenurilor agricole ca fiind subarendate, de natură să intre sub incidenţa legii”, se mai arată în document.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută în comisiile de specialitate ale Senatului, iar în cazul în care va fi adoptată, va fi supusă și aprobării Camerei Deputaților înainte de a deveni lege.