Ca să poţi obţine fonduri nerambursabile, în afară de un proiect bine făcut, ai nevoie de bani pentru cofinanţare.

Suma respectivă poate fi asigurată din surse proprii, din sponsorizări, donaţii etc. De cele mai multe ori, însă, cei care accesează fonduri europene apelează la un credit bancar. În prezent, trei bănci au anunţat că pregătesc produse de finanţare destinate celor ce doresc să acceseze viitoarele fonduri europene: Raiffeisen Bank, BCR şi BRD. După ce depun proiectul la Autoritatea de Management, solicitanţii pot opta fie pentru creditul punte, fie pentru un împrumut de finanţare integrată. Băncile au o reţea de consultanţi care îi sprijină pe beneficiari la întocmirea documentaţiei necesare accesării fondurilor nerambursabile. Beneficiarii pot fi: IMM, corporaţii mari, autorităţi publice locale.

Creditul punte

CE SE FINANŢEAZĂ? Finanţează cheltuielile eligibile conform programelor complement pentru fondurile europene destinate realizării proiectelor aprobate de Autoritatea de Management unde beneficiarul a depus aplicaţia. Creditul punte va acoperi decalajul temporar între momentul demarării proiectului şi momentul efectuării plăţilor de către Autoritatea de Management.
CARE ESTE PERIOADA DE CREDITARE? Împrumutul se acordă până la primirea fondurilor în cadrul grantului.
CARE ESTE SUMA FINANŢATĂ? Se acordă maximum valoarea grantului.
CUM SE FACE RAMBURSAREA? Împrumutul se rambursează integral la finalizarea etapei proiectului, pe măsura primirii grantului.
CE GARANŢII SE SOLICITA?

• Cesiune asupra încasărilor ce decurg din contractul de finanaţare încheiat cu Autoritatea de Management
• Ipoteca de prim rang asupra imobilelor (terenuri/construcţii) ce fac obiectul finanţării
• Gaj de prim rang asupra echipamentelor proprietatea împrumutatului ce fac obiectul finanţării
• Alte garanţii pe care le solicită banca.

Credit de finanţare integrată

CE SE FINANŢEAZĂ? Creditul va acoperi decalajul temporar între momentul demarării proiectului şi momentul efectuării plăţilor de către Autoritatea de Management; acoperă cheltuielile eligibile conform programelor complement destinate realizării proiectelor aprobate de către Autoritatea de Management şi doar în limita contractată cu aceasta.
• Creditul va acoperi diferenţa dintre costul total al proiectului şi suma fondurilor proprii/sursei proprii şi a celor europene/bugetare contractate; acoperă cheltuielile eligibile şi/sau neeligibile aferente proiectului.
CUM SE FACE RAMBURSAREA? Se rambursează integral suma reprezentând cofinanţarea, în maximum 95 de zile de la data depunerii ultimei cereri de rambursare la Autoritatea de Management, iar restul în rate lunare, după finalizarea proiectului, nu mai târziu de scadenţa finală. Ratele lunare şi scadenţa finală se negociază cu banca.
CE GARANŢII SE SOLITICĂ? Aceleaşi ca pentru creditul punte.

Perioada de creditare şi suma se negociază cu banca.

 

Paşi de urmat pentru obţinerea unui credit

• Solicitantul se adresează băncii, prezentând ideea de proiect pentru care necesită finanţare europeană.
• Consultanţii verifică schemele de grant disponibile şi dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a obţine finanţare nerambursabilă.
• În colaborare cu solicitantul, consultanţii băncii elaborează proiectul şi cererea de finanţare.
• După depunerea cererii de creditare, banca analizează dosarul clientului, semnează contractul şi emite scrisoarea de intenţie, obligatorie la depunerea proiectului la Autoritatea de Management. Scrisoarea demonstrează capacitatea de a acoperi cheltuielile necesare implementării proiectului.
• După aprobarea finanţării proiectului de către Autoritatea de Management, se semnează contractul de grant.