Klaus Iohannis vrea să dezvolte economia națională și să reducă emisiile de gaze în mod simultan

Președintele României, Klaus Iohannis, și-a exprimat aprecierea pentru interesul manifestat față de schimbările climatice, în special pentru abordarea acestei provocări majore prin inovare. În cadrul COP28, el a avut ocazia să se adreseze predominant actorilor guvernamentali și liderilor mondiali.

Totuși, el a subliniat că, pentru a face față eficient schimbărilor climatice, guvernele ar trebui să dezvolte parteneriate solide cu întreprinderile, instituțiile financiare, entitățile de cercetare și inovare și organizațiile neguvernamentale.

Potrivit lui, România este percepută uneori ca având o amprentă de carbon mare în regiunea Europei Centrale. Totuși, țara și-a redus efectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu peste două treimi în ultimele trei decenii.

De altfel, a înregistrat o creștere semnificativă a produsului intern brut. Plecând de la acest bilanț, el și-a exprimat angajamentul de a continua să dezvolte economia țării și să reducă în continuare emisiile de gaze în mod simultan.

România s-au alăturat Misiunii de Inovare Agricolă pentru Climă

Klaus Iohannis a subliniat nevoia de tehnologii transformatoare și inovatoare la prețuri accesibile. A evidențiat dinamismul peisajului inovației verzi din România. Conform lui, marile centre universitare, precum cele din București și Cluj, sunt active în domeniul materialelor de construcție durabile și al aplicațiilor pentru eficiența energetică.

Progresul tehnologiilor pompelor de căldură susținut de companiile românești, anticipate a fi esențiale pentru decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire a clădirilor în România și UE.

În contextul COP26 de la Glasgow, Klaus Iohannis a reamintit că România a fost printre primele țări care s-au alăturat Misiunii de Inovare Agricolă pentru Climă, o inițiativă ce vizează abordarea schimbărilor climatice și foametea globală prin inovații în sistemul alimentar.

„Demersurile României fac parte din eforturile mai ample ale UE în materie de inovare. Uniunea Europeană este promotorul celui mai avansat sistem de comercializare a emisiilor din lume. UE este, de asemenea, un inovator în ceea ce priveşte finanţarea combaterii schimbărilor climatice şi stimulentele financiare pentru acţiunea climatică.

În acelaşi timp, Uniunea Europeană este un lider în cercetarea şi dezvoltarea de soluţii de stocare a energiei şi de captare a carbonului, ambele esenţiale pentru a ajunge la zero emisii nete. România este interesată să dezvolte, să utilizeze, dar şi să fabrice tehnologii verzi şi să contribuie astfel la lanţurile valorice verzi internaţionale.

Analizele publicate de Banca Mondială arată competitivitatea României la export în ceea ce priveşte subcomponentele lanţului valoric eolian, cum ar fi tablourile electrice de control şi de distribuţie. România este o gazdă din ce în ce mai atractivă pentru manufactura de tehnologii verzi.

Prin intermediul Fondului pentru Tranziţie Justă, ţara mea sprijină în mod activ dezvoltarea producţiei de baterii în regiunile în care economia locală este în prezent încă dependentă de cărbune.

De asemenea, marii producători auto din România îşi reorientează producţia către vehiculele electrice”, a spus, luni, președintele României în cadrul evenimentului „Sustainable Innovation Forum 2023” din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

România s-a alăturat Hub-ului Digital pentru Dezvoltare

Președintele României a subliniat că sinergiile dintre tranziția verde și cea digitală facilitează o acțiune eficientă în domeniul climei. Pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să-și atingă obiectivele referitoare la digitalizare și sustenabilitate, România s-a alăturat, în acest an, Hub-ului Digital pentru Dezvoltare, condus de UE, concentrat pe proiecte în Africa și America Latină.

A evidențiat că acțiunea globală accelerată în domeniul climatic se bazează pe dezvoltarea și transferul de tehnologie, având ca scop permiterea țărilor din întreaga lume să implementeze eficient planurile lor naționale privind clima și să îndeplinească angajamentele din cadrul Acordului de la Paris.

„Cel mai important atu pe care îl avem în lupta împotriva schimbărilor climatice sunt cetăţenii noştri. Trebuie să ne asigurăm că aceştia au competenţele necesare pentru a inova şi a participa la tranziţia verde. Acest lucru va asigura o creştere durabilă din punct de vedere economic şi ecologic. Sistemele educaţionale solide vor genera capacitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare necesară pentru tranziţia verde.

De asemenea, trebuie să inovăm în ceea ce priveşte programele şcolare şi practicile de predare. România a făcut paşi în acest sens prin includerea, de exemplu, a Săptămânii Verzi în structura anului şcolar, începând cu 2023. Schimbările climatice constituie o ameninţare extremă pentru Planetă şi reprezintă o ameninţare existenţială pentru populaţia acesteia.

Numai dacă noi toţi, oamenii din întreaga lume, vom fi solidari şi ne vom uni forţele, vom putea răspunde eficient la această provocare fără precedent”, a adăugat șeful statului.