Sute de oameni stau la cozi la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti pentru a depune declaraţiile privind contribuţiile individuale aferente drepturilor de autor, instituţia fiind nevoită să majoreze de patru ori numărul de funcţionari care preiau dosarele.

Reprezentantul Casei de Pensii Bucureşti, Marie Jean Romanenco, a precizat că numărul de funcţionari a fost majorat de la patru la 16, astfel încât timpul de depunere pentru primirea dosarelor să fie scurtat.

Chiar şi aşa, sute de oameni stau la cozi atât la camerele unde se primesc dosarele, cât şi la caserii.

La Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sunt doar câteva zeci de persoane, majoritatea fiind nemulţumite de faptul că nu au găsit formularele care trebuie completate în instituţie, trebuind să vină cu ele printate de acasă. De asemenea, oamenii erau nemulţumiţi că, deşi stau la coadă să depună declaraţiile, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu are încă un cont în care să poată fi viraţi banii.

Persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, au obligaţia de a depune câte o declaraţie privind asigurarea în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv de a încheia contracte de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţiile de asigurare se depun o singură dată, până în data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care s-au realizat veniturile de natură profesională, la casa teritorială de pensii şi, după caz, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu sau de reşedinţă a persoanelor asigurate.

Aceste declaraţii, în baza cărora vor fi plătite contribuţiile individuale, au fost publicate pe site-urile Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Aceste declaraţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 791/2010, constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţele bugetare sunt scadente conform legii.

Totodată, persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională. Acest lucru nu se aplică şi în cazul celor care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională în mod ocazional.

Persoanele care realizează venituri de natură profesională, pentru care se datorează contribuţiile individuale, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acestea beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de asigurare socială de sănătate în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul nr. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, stabileşte pentru anul 2010, cota individuală de contribuţie de asigurări sociale la 10,5% iar art. 19 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ, instituie contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj la 0,5%.

SURSA: Mediafax

DETALII:
Citeşte şi Tot ce trebuie să ştii despre depunerea declaraţiilor drepturilor de autor