Din totalul investiţiilor străine directe realizate de nerezidenţi în România, 267 de milioane de euro au reprezentat credite intra-grup, iar 27 de milioane de euro participaţii la capital consolidate cu pierderea netă estimată.

Investiţiile străine directe au finanţat integral deficitul contului curent din primele două luni, de 44 milioane euro.
SURSA: Agerpres