Teoretic, pana acum societatile de asigurare puteau face ceea ce voiau cu banii incasati de la asigurati, cu conditia sa respecte norme prudentiale elementare. Nu mai este cazul acum. Prin Normele nr. 6/2001 se stabileste clar ce plasamente sunt admise pentru rezervele tehnice constituite de asiguratori si valorile care sunt luate in calcul pentru respectivele plasamente.
1. Astfel, daca banii sunt investiti in titluri de stat, evaluarea se face la valoarea nominala, plus dobanda calculata pana la data evaluarii. Asiguratorii pot lua in calcul intreaga valoare astfel determinata.
2. In cazul valorilor imobiliare, cladiri sau terenuri, valoarea luata in calcul este cea actuala, calculata in urma unei evaluari a unei persoane autorizate, agreate de Comisie. Evaluatorul este obligat sa foloseasca cel putin doua metode de calcul din trei (cost, randament sau comparatie de piata) si va fi considerata cea mai mica valoare astfel obtinuta. Oricum, este obligatorie asigurarea acestor bunuri, asigurare care trebuie dublata de un contract de reasigurare pentru un procentaj de cel putin 70%.

3. Depozitele bancare in lei sunt luate in calcul la valoarea nominala, fara dobanda, iar in cazul depozitelor in valuta, conversia in lei se face la cursul stabilit de Banca Nationala la sfarsitul exercitiului financiar.
4. Plasamentele in fondurile de investitii, cotate la o bursa de valori mobiliare, se iau in calcul in functie de valoarea de piata stabilita la sfarsitul exercitiului financiar sau in ultima zi de tranzactionare. In cazul actiunilor, sunt permise investitii doar in titluri cotate, iar valoarea lor contabila se stabileste in acelasi fel. Se aplica acelasi tratament obligatiunilor.
5. Investitia in alte active, in afara celor enumerate, este permisa doar cu acordul Comisiei de Supraveghere.
In acelasi timp, noua reglementare stabileste si cat din rezervele tehnice pot fi plasate in fiecare tip de active, conform tabelului alaturat. In orice situatie, companiile de asigurari vor trebui sa mentina un coeficient minim de lichiditate de 0,5, ceea ce inseamna ca activele lichide trebuie sa acopere cel putin jumatate din obligatiile certe, pe termen scurt, fata de asigurati.