Conform datelor communicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS), investițiile nete realizate în economia națională au însumat aproape 78 miliarde de lei (77,96 miliarde de lei), cea mai pondere având-o lucrările de construcții noi (45,6% din total). De altfel, față de anul investițiile realizate în lucrările de construcții noi au crescut cu 4,9% față de nivelul raportat în 2016, ajungând la 35,52 miliarde de lei.  

Următoarea categorie este reprezentantă de utilaje, inclusive mijloace de transport, care au reprezentat anul trecut 41,4% din totalul investițiilor nete. Acestea s-au majorat anul trecut cu 3,9%, până la 32,25 miliarde de lei. Cea mai mare creștere procentuală a fost bifată de categoria “alte cheltuieli”, care au avansat anul trecut cu 17,4%, însă nivelul lor a ajuns abia la 10,1 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 13% din total.

Cel mai ridicat nivel al investițiilor din 2009 și până în prezent

Recordul investițiilor nete în economia românească a fost înregistrat în anul 2008, atunci când nivelul lor depășea pragul de 90 de miliarde de lei. În 2009, odată cu declanșarea crizei financiare mondiale, investițiile nete s-au prăbușit cu aproape o treime, iar în anul următor au scăzut din nou, ajungând la doar 55 miliarde de lei, conform datelor INS analizate de Capital.

Un nivel apropiat de cel raportat în 2017 a fost înregistrat în 2012, an în care investițiile totale realizate în România s-au cifrat la 75,57 miliarde de lei. 

Investiții nete în economie (milioane lei)

2017       77964,9
2016        70280,7
2015       71335,3
2014       65598,9
2013       67863,8
2012       75574,5
2011       64529,2
2010       55688,0
2009       62507,6
2008       90084,4
2007       68391,4
Sursa INS

 

Pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2017, comparativ cu anul 2016, se constată o creștere a ponderii investițiilor nete în construcții, cu 7,1 puncte procentuale. 33,4% din investiţiile nete, au fost orientate către industrie, fiind în creștere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2016.

Structura investiţiilor nete pe activităţi ale economiei naţionale în perioada anul 2017, comparativ cu anul 2016