Majoritatea liderilor executivi (77 %) intervievaţi în cadrul unui sondaj realizat pentru KPMG International, reţeaua globală de firme de audit, asistenţă fiscală şi consultanţă, sunt de părere că nivelul actual al investiţiilor în infrastructură este insuficient pentru a susţine o dezvoltare pe termen lung a organizaţiilor lor. Numai 14% din personalul executiv la nivel global consideră că infrastructura existentă de care beneficiază în prezent organizaţiile lor este complet adecvată. 

Analiştii estimează că până în anul 2015 sumele cheltuite pentru infrastructură la nivel global vor ajunge la două mii de miliarde de dolari anual. Cu toate acestea, liderii executivi din fiecare regiune şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la nivelul de adecvare a investiţiilor în infrastructură. 

În timp ce membrii executivi din Europa de Est şi Asia Pacific au manifestat cel mai ridicat interes faţă de acest subiect, cu un procent de 89 şi respectiv 84 % dintre aceştia exprimându-şi îngrijorarea, studiul a arătat un nivel ridicat de îngrijorare şi pe pieţele mature, cu un procent de 74 şi respectiv 64 % dintre liderii executivi din Statele Unite şi Europa de Vest exprimând aceeaşi opinie.

Din sondajul KPMG realizat de the Economist Intelligence Unit, a reieşit, de asemenea că:

· Liderii executivi sunt de părere că infrastructura va câştiga o importanţă tot mai mare în următorii cinci ani;

· Disponibilitatea şi calitatea infrastructurii va influenţa direct decizia liderilor executivi de a alege o locaţie pentru companiile lor şi a-şi dezvolta operaţiunile comerciale;

· Liderii organizaţiilor comerciale sunt de părere că guvernele ar trebui să formeze parteneriate cu sectorul privat pentru a finanţa şi administra proiecte majore de infrastructură; 

· Drumurile şi energia reprezintă cele mai urgente nevoi în infrastructură, au spus majoritatea conducătorilor executivi intervievaţi la nivel global. 

Infrastructura câştigă o importanţă tot mai mare

Marea majoritate a respondenţilor – 80 la sută – au afirmat că în cinci ani infrastructura va juca un rol chiar şi mai important pentru afacerile lor.  În timp ce Asia Pacific a avut cel mai mare procentaj de respondenţi, respectiv un procent de 87%, care au afirmat că infrastructura va câştiga în importanţă în cinci ani, este deosebit de interesant de observat că Statele Unite sunt foarte apropiate de Orientul Mijlociu/Africa, America Latină şi Europa de Est – cu mai mult de 80 la sută dintre respondenţi fiind de părere că infrastructura va juca un rol mai important în cinci ani. În Europa de Vest, procentul este de 63 la sută.

Infrastructura influenţează alegerea locaţiei unei organizaţii 

O majoritate covârşitoare  (90 %) dintre membrii executivi intervievaţi au afirmat că disponibilitatea şi calitatea infrastructurii afectează decizia de locaţie a operaţiunilor lor comerciale.

“Nu numai că investiţiile în infrastructură atrag societăţile comerciale, creează locuri de muncă şi generează venituri din impozite, dar este un fapt recunoscut că un proiect de infrastructură poate fi un stimulent economic dacă este gestionat corect. Din nefericire, România se confruntă cu întârzieri insurmontabile în acest domeniu”  a spus Daniela Nemoianu Istocescu, Coordonator al Serviciilor Risk Advisory din KPMG Romania.

Cu bugetele epuizate la nivel central şi local, 80% dintre liderii executivi intervievaţi au afirmat că guvernele trebuie să colaboreze într-o mai mare măsură cu sectorul privat pentru a finanţa proiectele de dezvoltare a infrastructurii.  “Din experienţa noastră în Europa de Vest şi Centrală, considerăm că municipalităţile ar trebui să acorde mai multă atenţie formulelor de  Parteneriat Public Privat” a spus Nemoianu.

Drumurile şi furnizarea energiei constituie principalele motive de îngrijorare în fiecare regiune

Două treimi (66 %) dintre liderii executivi intervievaţi în cadrul sondajului realizat de KPMG au afirmat că infrastructura din transport şi de furnizare a energiei generează costuri de operare tot mai mari pentru organizaţiile lor. Potrivit sondajului, drumurile şi energia reprezintă cele mai urgente nevoi în infrastructură la nivel global precum şi în fiecare regiune.  De exemplu, drumurile au fost semnalate ca fiind o urgenţă de aproape două treimi (61 %) dintre respondenţii din Statele Unite şi de 40% din Europa de Vest, în timp ce aproximativ o treime dintre respondenţii din ambele regiuni au identificat alimentarea cu energie şi şcolile drept nevoi critice în infrastructură. 

Sondajul KPMG “Bridging the Global Infrastructure Gap” a fost realizat de the Economist Intelligence Unit în perioada noiembrie – decembrie 2008, la care au participat 328 de lideri executivi la nivel global, dintre care un procent de 47 la sută sunt CEOs. Aproape jumătate dintre aceste companii (48%) au venituri anuale de peste 500 milioane dolari.

Sursa: KPMG