Construirea terminalului plecări curse externe presupune asigurarea condiţiilor de procesare a pasagerilor care pleacă spre destinaţii externe, a celor care se află în tranzit/transfer, dar realizează şi interconexiunea terminalelor noi cu cele aflate în exploatare.

Cum se va realiza investiția

Investiţia se va realiza din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”, Obiectivul specific 2.3. – „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, precum şi din venituri proprii, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Execuţia proiectului este estimată a se realiza în perioada de eligibilitate a Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, care asigură finanţarea până în anul 2023 a proiectelor de investiţii aprobate până la data de 31.12.2020.

De asemenea, prin dotările propuse, se vor asigura şi condiţiile de procesare care să îndeplinească atât standardele de securitate, cât şi pe cele privind nivelul serviciilor oferite pasagerilor.

În ce constă aceasta

Investiţia constă în realizarea următoarelor capacităţi: suprafaţă construită/desfăşurată la sol propusă – 8.000 mp; suprafaţă construită desfăşurată propusă – 12.000 mp; regim de înălţime propus – 12,92 metri; sistem control de securitate pasageri şi bagaje – 1; lifturi persoane şi bagaje – 7; ghişee check-in – 18; cabine poliţia de frontieră – 6 posturi; porţi automate de scanare documente – 6.

Valoarea obiectivului de investiţii „Terminal plecări curse externe” este 184,506 milioane de lei, inclusiv TVA, echivalentul a 38,843 milioane de euro.

„Soluţiile tehnice adoptate prin prezentul obiectiv de investiţii răspund necesităţilor societăţii, corespunzând atât din punct de vedere al calităţii în construcţii, cât şi cerinţelor stabilite la nivel naţional şi internaţional în domeniul aviaţiei civile.

Ele sunt adaptate la situaţiile de trafic înregistrate deja la orele de vârf, dar creează şi premisele prin care se va asigura dezvoltarea aeroportului în următorii 10 – 35 ani (în conformitate cu rezultatele analizei cost – beneficiu efectuate)”, se arată în instrumentul de motivare, care însoţeşte proiectul de HG.

Creștere semnificativă

Traficul aerian derulat în cadrul Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia (AIT-TV) a înregistrat o creştere semnificativă generată în primul rând de creşterea nivelului veniturilor populaţiei, de dezvoltarea mediului economic, dar şi de nevoile de transport ale cetăţenilor români care lucrează în afara graniţelor ţării.

Evoluţia constant ascendentă a traficului de pasageri a condus ca în ultimii 10 ani să se realizeze unele adaptări de mică şi medie complexitate a elementelor de infrastructură, dar care au devenit insuficiente pentru a asigura un grad optim de confort.

Infrastructura AIT-TV a fost construită în anii 1960 şi a fost extinsă în 1980.

AIT-TV a demarat în luna ianuarie 2019 construirea terminalului sosiri curse externe pasageri, care este prima etapă a dezvoltării infrastructurii destinate pasagerilor.

A doua etapă a dezvoltării acestei infrastructuri o reprezintă construirea terminalului plecări curse externe. Acesta contribuie la realizarea obiectivului general al strategiei de dezvoltare a aeroportului, la dezvoltarea actualului sistem de transport, de calitate, durabil şi eficient şi integrarea lui în sistemul multimodal proiectat la nivelul regiunii. Terminalul va fi amplasat pe un teren cu o suprafaţă de 27.900 mp, care a fost trecut în domeniul public al statului.