‘Guvernul a adoptat prin această ordonanţă de urgenţă amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pregătirii judecătorilor şi întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziţii ale Codului procesual civil’, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.

Totodată, ordonanţa abrogă dispoziţiile din Codul de procedură civilă a căror neconstituţionalitate a fost constatată prin Decizia Curţi Constituţionale 967/2012.

‘Ordonanţa prorogă până la data de 15 februarie 2013 termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 115/2012 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, pentru corelarea cu data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă’, se arată în comunicat.

Urgenţa actului normativ este justificată de faptul că neadoptarea măsurilor ar duce la blocaje la nivelul instanţelor şi la sporirea numărului proceselor având ca obiect judecarea recursurilor, în condiţiile în care infrastructura necesară funcţionarii noului sistem procesual civil nu este suficientă. Prin urmare, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă se amână pană la data de 15 februarie 2013.