”Echipele de inspectori sunt gata de intervenție în orice moment, pentru a cerceta împrejurările în care se petrec evenimetele și a stabili dacă ele pot fi încadrate ca accidente de muncă. Mult mai importantă este prevenția care trebuie asigurată prin toate mijloacele legale. Se impune o evaluare a riscurilor pertinentă care să înlăture pericolele la care se expun lucrătorii”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.024.300 de lei din care 650.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 3 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 216 angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 312.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 73 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 37 dintre ele s-au înregistrat în București și 10 în Timiș. La nivel național au fost dispuse 6 opriri de echipamente pentru a se evita accidentarea lucrătorilor.

”Nici un efort nu este prea mare când vorbim despre asigurarea unor locuri de muncă sigure și sănătoase. Evaluarea riscurilor, a nivelului de stres și identificarea unor mijloace eficiente de prevenire a accidentelor rămân preocupări permanente. Respectarea de către lucrători a normelor de securitate și sănătate în muncă determină o scădere considerabilă a numărului de accidentați sau decedați în timpul lucrului”, a mai spus Bratu.