Românii care locuiesc pentru o perioadă mai mare de 15 zile la o anumită adresă trebuie să obțină o viză de flotant, altfel riscă să primească amenzi de până la 150 de lei.

Astfel, menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Persoanele exceptate de la obținerea vizei de flotant

Sunt exceptate de la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei:

a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;

b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Acte necesare

Pentru eliberarea vizei de flotant, ai nevoie de următoarele documente:

  • Cerere pentru înscrierea mențiunii privind viza de reședință în actul de identitate – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
  • Actul de identitate al solicitantului, în original;
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;
  • Actul de identitate al găzduitorului (proprietarul locuinței / uzufructuarul), dacă este cazul, original.

Valabilitatea vizei de flotant

Este important de menționat că viza de flotant se acordă pentru o perioadă care nu poate depăși un an. Ea se poate reînnoi după expirarea perioadei, făcând o nouă cerere. Totodată, viza nu poate fi făcută pe o durată mai mică de o lună.

Viza de flotant permite persoanelor care nu au o adresă permanentă să se înregistreze la o adresă temporară, cum ar fi o chirie sau cazarea într-un alt loc decât locuința permanentă. De fapt, această viză îi dă dreptul unei persoane de a locui într-o anumită locație, chiar dacă nu deține acolo o proprietate sau nu are un contract de închiriere pe numele său.

Procesul de obținere a unei vize de flotant poate dura între 15 și 30 de zile lucrătoare, în funcție de administrația locală și de volumul de solicitări.