Peste o treime dintre companiile franceze active în România (37%) apreciază condiţiile generale pentru a face afaceri în ţara noastră ca fiind favorabile, arată rezultatele unui studiu realizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză în România -CCIFER în rândul companiilor membre.

Conform Barometrului CCIFER, în 2019, în ciuda instabilităţii politice şi legislative, precum şi a tensiunilor de pe piaţa muncii, toţi factorii externi măsuraţi (percepţia asupra mediului politic, economic, social şi atractivitatea României pentru investitori) înregistrează o creştere faţă de anul trecut.

La întrebarea ”Cum găsiţi astăzi condiţiile generale pentru a face afaceri în România?” 37% dintre răspunsuri sunt favorabile şi 44% neutre.

”În medie, creşterea cu 10% faţă de 2018 a mediei percepţiei reprezentanţilor mediului de afaceri asupra mediului economic românesc vin să arate încrederea investitorilor în oportunităţile de creştere şi în atuurile strategice pe care România le oferă”, susţine Francois Coste, preşedintele CCIFER.

Rezultatele barometrului economic CCIFER 2019 relevă faptul că percepţia companiilor asupra mediului economic rămâne optimistă, urcând de la un scor de 2,9, în 2018, la 3,2 în 2019, ”fapt ce se datorează atât creşterii PIB-ului, cât şi creşterii susţinute pe care au înregistrat-o companiile în decursul ultimilor ani”.

În acelaşi timp, în ceea ce priveşte încrederea în factorul politic din România, ”după un an în care aceasta a atins cel mai scăzut nivel din punct de vedere istoric în rândul comunităţii de business franceze”, scorul creşte semnificativ, de la 1,8 la 3,2, în acest an, atingând un nivel maxim al ultimilor patru ani.

”Încrederea mediului de afaceri cu privire la situaţia socială din România evoluează uşor de la 2,7 în 2018 la 2,8 în 2019. Ritmul încetinit al creşterii se poate explica prin prelungirea tensiunilor pe piaţa muncii (deficitul forţei de muncă, creşterea costurilor factorului uman) şi unui model de dialog social insuficient de bine adaptat nevoilor companiilor. În ceea ce priveşte atractivitatea mediului economic românesc pentru companii, scorul creşte de la 2,8 în 2018 la 3,5 în 2019. E interesant de remarcat această recuperare în atractivitate pentru mediul economic românesc ca sursă de creştere şi de competitivitate pentru investitori”, se menţionează în document.

La capitolul cifrei de afaceri şi a rentabilităţii, datele centralizate de CCIFER arată că acestea se diminuează în 2019 faţă de anul precedent, de la 3,4 la 3,2.

”Rentabilitatea este puternic afectată de inflaţia ridicată, inclusiv de creşterea costului factorului uman şi de câştigurile insuficiente în productivitate pentru a-l compensa. Printre principalele surse de îngrijorare menţionate de respondenţii barometrului se numără contextul electoral care continuă să fie până în 2020 o sursă de instabilitate politică, deficitul public, politica fiscală, finanţarea publică, forţa de muncă: disponibilitatea forţei de munca şi creşterile salariale, incapacitatea de a absorbi fonduri europene, lipsa de expertiză a autorităţilor, productivitatea şi lipsa infrastructurilor de transport, sănătate publică şi educaţie. Totuşi, se prevede o reducere treptată a tensiunilor de pe piaţa muncii, pe măsură ce chestiunea lipsei locurilor de muncă tinde să-şi găsească rezolvarea. În ciuda scăderii uşoare a cifrelor de afaceri şi a productivităţii, companiile membre CCIFER privesc spre viitor cu intenţii de investiţii în creştere, aşa cum reiese din evoluţia scorului care, de la 3,1 în 2018, trece la 3,5 în 2018. Moralul directorilor chestionaţi a crescut, de asemenea, semnificativ, trecând de la 3,1 în 2018 la 3,3 în 2019”, notează realizatorii studiului.

Rezultatele Barometrulului de conjunctură economică sunt obţinute pe baza unei anchete derulate în luna noiembrie 2019 în rândul directorilor generali ai celor 600 de companii şi asociaţii membre CCIFER.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză în România este un lider angajat în dezvoltarea durabilă a persoanelor, a companiilor şi a României. Entitatea reuneşte peste 600 de companii franceze şi române ce reprezintă 18 miliarde de euro şi peste 125.000 de locuri de muncă.

Companiile membre sunt lideri în mai multe sectoare de activitate care formează economia locală.